โดยลักษณะประเพณี การบูชาพระรัตนตรัยมักจะใช้วัตถุทั้ง3 คือ
1.บูชาพระพุทธ ด้วยธูป 3ดอก เปรียบประดุจพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และ พระกรุณาคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.บูชาพระธรรม ด้วยเทียนอันเปรียบดังแสงสว่างแห่งดวงปัญญา อันนำไปสู่ความหลุดพ้น
3.บูชาพระสงฆ์ ด้วยดอกไม้-เครื่องหอม

ในทางปฏิบัติ การจุดเทียนบูชา ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยโคมประทีปเช่นกัน อานิสงฆ์ตั้งแต่ ลักษณะดวงตาที่สดใสงดงาม มีปัญญาดี ไปจนถึงทิพยจักขุ ธรรมจักขุ ความสว่างไสวไปจนถึงหมื่นโลกธาตุแสนโกฎิจักรวาล