vipassana - ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt
                                                    Image

 

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ประวัติพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

     "ธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ ๒"

Image
(ซ้าย) พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ขณะพักรักษาอาการอาพาธ
ณ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
 
1 024 ทางสายกลาง  
2 001 เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 1  
3 002 เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ 2  
4 003 ความรู้ที่พอดีเพื่ดับทุกข์ 1  
5 004 ความรู้ที่พอเพื่อดับทุกข์ 2  
6 005 มหาสติปัฏฐาน 1  
7 006 มหาสติปัฏฐาน 2  
8 007 มหาสติปัฏฐาน 3  
9 008 มหาสติปัฏฐาน 4  
10 009 ทางแห่งความพ้นทุกข์ 1  
11 010 ทางแห่งความพ้นทุกข์ 2  
12 011 ทาง 5 สายสลายทุกข์ 1  
13 012 ทาง 5 สายสลายทุกข์ 2  
14 013 อานิสงส์ของอานาปานสติ  
15 014 สูญกถากถา  
16 015 จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต  
17 016 อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ 36)  
18 017 ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 1  
19 018 ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ 36) 2  
20 019 อริยสัจสี่ในอานาปานสติ  
21 020 อริยสัจสี่ในอานาปานสติ  
22 021 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 1  
23 022 การเจริญสมถะและวิปัสสนะ 2  
24 023 การเจริญสมถะและวิปัสสนา 3  
 
เรื่องที่
ภาคปฏิบัติ ๒ เรื่อง...
คลิกฟัง
ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
ทางสายกลาง
คลิกฟัง
สุญญกถา
คลิกฟัง
อริยมรรคมีองค์ ๘ (วิสาขะปี ๓๖)
คลิกฟัง
อริยสัจสี่ในอานาปาณสติ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
อริยสัจสี่ในอานาปาณสติ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
โสตาปัตติยังคะ ภาคที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
โสตาปัตติยังคะ ภาคที่ ๒
คลิกฟัง


     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๔๗"

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ภาคปฏิบัติ เรื่อง...
คลิกฟัง
ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ปฐมนิเทศ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
บูรณาการแห่งพรหมจรรย์
คลิกฟัง
จรณะ ๑๕ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
จรณะ ๑๕ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
อานาปาณสติ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
อานาปาณสติ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
เทคนิคของการเจริญสมาธิ ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
เทคนิคของการเจริญสมาธิ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
ชีวิตนี้ จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
ชีวิตนี้ จิตเป็นผู้นำไป ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๒
การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓
การศึกษาเสขะธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๕
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑
คลิกฟัง

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๒ เรื่อง...
คลิกฟัง
บูรณาการการศึกษา ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตกถา ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตกถา ตอนที่ ๒
คลิกฟัง
อริยวัฑฒิธรรม ๕
คลิกฟัง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต ตอนที่ ๑
คลิกฟัง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต ตอนที่ ๒
คลิกฟัง

เรื่องที่
รวมธรรมเทศนา ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๓ เรื่อง...
คลิกฟัง
บุญขอดสิม (ผูกพัธสีมา)
คลิกฟัง
บวชเพื่อพัฒนาชีวิต
คลิกฟัง
ทานปริทัศน์
คลิกฟัง
พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑
คลิกฟัง
พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๒
คลิกฟัง
อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑
คลิกฟัง
อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๔๖"

เรื่องที่
"วิสาขะ ปี ๔๖" เรื่อง
คลิกฟัง
กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๑
คลิกฟัง
กระแสแห่งการพัฒนาการของโลก ๒
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๑
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๒
คลิกฟัง
การเจริญสมาธิภาวนา ๓
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๑
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๒
คลิกฟัง
ย้อนยุคพุทธกาล ๓
คลิกฟัง
สิ่งที่ได้มาโดยยาก
คลิกฟัง
๑๐
วันสำคัญของโลก ๑
คลิกฟัง
๑๑
วันสำคัญของโลก ๒
คลิกฟัง
๑๒
ภัทเทกรัตตคาถา ๑
คลิกฟัง
๑๓
ภัทเทกรัตตคาถา ๒
คลิกฟัง

เรื่องที่
"เข้าพรรษา ปี ๔๖" เรื่อง
คลิกฟัง
ความเข้าใจในพระอริยสัจจ
คลิกฟัง
ความสุขในสมาธิ
คลิกฟัง
ความสามััคคีในหมู่สงฆ์ ๑
คลิกฟัง
ความสามััคคีในหมู่สงฆ์ ๒
คลิกฟัง
ทำความบริสุทธิ์แห่งจิต
คลิกฟัง
ภัทเทกรัตตคาถา
คลิกฟัง
เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๑
คลิกฟัง
เว้นชั่วเข้าหาธรรม ๒
คลิกฟัง
ความสุขของความดี
คลิกฟัง
๑๐
ความเพียรที่หยั่งยืน
คลิกฟัง
๑๑
ความเข้าใจในสมาธิ ๑
คลิกฟัง
๑๒
ความเข้าใจในสมาธิ ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๓๘"

เรื่องที่
"ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ปี ๒๕๓๘" ประจำวันที่
คลิกฟัง
๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๐ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๐
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๑
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง     "ธรรมบรรยาย ปี ๒๕๓๗"

เรื่องที่
"ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา" ประจำวันที่
คลิกฟัง
๑๑ มกราคม ๒๕๓๗
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๓ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๔ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๕ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง
๑๐
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
คลิกฟัง
๑๑
๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
คลิกฟัง


Webmaster Recommended
 

ขอเรียนเชิญรับเสียงธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ และสามารถดาวน์โหลดได้ครับ โดยคลิกขวาที่ปุ่ม คลิกฟัง ...

ขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณพระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ท่านมีเมตตาจัดส่งซีดีเสียงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ มาให้ทางเว็บไซต์ธรรมะไทยครับ...

รับฟังเสียงธรรมะทางอินเตอร์เน็ทได้ที่ http://khonkaen.mcu.ac.th อีกช่องทางหนึ่งครับ

Heute waren schon 8 Besucher (12 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=