vipassana - เสียงธรรมะ
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน
 
 
"พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน"
ดาวน์โหลด
ฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๑   (๐๐:๒๙:๑๓)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๒   (๐๐:๒๘:๐๙)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๓   (๐๐:๒๗:๔๖)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๔   (๐๐:๒๙:๒๗)
คลิกฟัง
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน ตอนที่ ๕   (๐๐:๑๕:๔๗)
คลิกฟัง
:::
เสียงธรรม

        ข้อแนะนำในการศึกษาธรรมะจากเว็บฟังธรรม
        แนะนำเสียงธรรม "หลวงพ่อปราโมทย์" ธรรมะที่เรียบง่าย และฟังง่ายที่สุด เพื่อให้ชาว
           พุทธรู้ธรรมะถึงแก่นแท้ ไม่สับสน ไม่หลงทาง

        อยู่ต่างประเทศ กรุณาใช้ที่ fungdham.net จะโหลดได้เร็วขึ้น
        ช่วงไหนมีปัญหาในการโหลด กรุณาใช้ที่ fungdham.net แทนได้ครับ

 
 
สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น

หลวงปู่ตื้อ

หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่อ่อน
หลวงปู่บุดดา

หลวงปู่เทสก์

หลวงปู่หลุย
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์
ท่านพ่อลี
หลวงปู่ขาว
หลวงปู่ฝั้น
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่คำดี
หลวงปู่สิม
หลวงพ่อปัญญาฯ
หลวงปู่เหรียญ

หลวงพ่อเกษม เขมโก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

หลวงพ่อเกษม

พระสังฆราช

หลวงตามหาบัว
หลวงปู่อ่อนสา
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
พระโชดกญาณสิทธิเถระ

หลวงพ่อชา สุภัทโท

หลวงปู่หลอด
หลวงปู่เจี้ยะ
ท่านเจ้าคุณโชดกฯ
หลวงพ่อชา
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่จาม
หลวงปู่สุวัจน์ 
หลวงพ่อวิริยังค์
พระอาจารย์จวน
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
หลวงปู่มหาเนียม
พระอาจารย์วัน
หลวงปู่จันทร์โสม
หลวงปู่หลวง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ทา
หลวงพ่อพุธ
หลวงปู่หล้า
พระอาจารย์สิงห์ทอง
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
หลวงปู่จันทร์แรม
หลวงปู่ศรี
พระอาจารย์สมชาย
หลวงตาคำดี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงปู่บุญฤทธิ์
หลวงปู่จันทา
หลวงปู่บุญจันทร์
หลวงพ่อจรัญ
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
หลวงพ่อทองอินทร์
หลวงปู่ท่อน
หลวงตาพวง
พระอาจารย์บุญเพ็ง
หลวงพ่อแบน ธนากโร
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
หลวงพ่อแบน
หลวงปู่สังวาลย์
หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อคำบ่อ
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
พระอาจารย์อ่ำ
หลวงพ่อสนธิ์
หลวงพ่ออุทัย
หลวงปู่ขาล
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
หลวงปู่อว้าน เขมโก
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
หลวงพ่อเปลี่ยน
หลวงปู่บุญกู้
หลวงปู่อว้าน
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
พระพรหมฯ(ปยุตโต)
หลวงพ่อทูล
หลวงพ่อเลี่ยม
พระอาจารย์อินทร์ถวาย
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
หลวงพ่อสาคร
พระอาจารย์สุดใจ
หลวงพ่อคำเขียน
พระอาจารย์วันชัย
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
หลวงปู่กิม ทีปธัมโม
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระอาจารย์เยื้อน
หลวงปู่กิม
หลวงพ่อสุจินต์
พระอาจารย์ปสันโน
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต  (ตั๋น)
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พระครูเกษมธรรมทัต 
พระปสันโน
พระอัครเดช(ตั๋น)
พระมิตซูโอะ
พระครูเกษมธรรมทัต 
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
พระชยสาโร ภิกขุ
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อประยูร
พระชยสาโร
พระสมชาติ
หลวงพ่อไพศาล
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ  วัดพระบาทน้ำพุ
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่ออลงกต
พระอาจารย์คึกฤทธิ์
ท่าน ว.วชิรเมธี
พระปราโมทย์
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
     
หลวงพ่ออำนาจ
     

 เสียงธรรม : จากแม่ชี , อุบาสก, อุบาสิกา
       

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน (สามเณรีนันทญาณี)

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

สรุปรายการเสียงธรรมทั้งหมด

ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
สมเด็จโต พรหมรังสี  
2
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
3
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
4
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
5
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
6
หลวงปู่บุดดา ถาวโร  
7
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
8
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
9
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต  
10
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
11
หลวงปู่ขาว อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
12
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
13
หลวงปู่คำดี ปภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
14
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
15
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  
16
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
17
หลวงพ่อเกษม เขมโก  
18
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
19
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
20
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
21
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
22
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
23
พระโชดกญาณสิทธิเถระ  
24
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
25
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
26
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
27
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
28
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
29
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
30
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
31
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
32
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
33
หลวงปู่ทา จารุธัมโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
34
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
35
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
36
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
37
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
38
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
39
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
40
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
41
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
42
หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
43
หลวงปู่จันทา ถาวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
44
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  
45
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต  
46
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
47
หลวงตาพวง สุขินฺทริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
48
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
49
หลวงพ่อแบน ธนากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
50
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก  
51
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  
52
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
53
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
54
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
55
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
56
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
57
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
58
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
59
หลวงปู่อว้าน เขมโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
60
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
61
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
62
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
63
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
(เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อชา)
64
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
65
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
66
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
67
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน)
68
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
69
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร  
70
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
71
หลวงปู่กิม ทีปธัมโมฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
72
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณโณฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
73
พระอจารย์ปสันโน
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
74
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น)
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
75
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
76
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)  
77
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต  
78
พระชยสาโร ภิกขุ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
79
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต  
80
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล  
81
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ วัดพระบาทน้ำพุ  
82
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล
(สายวัดหลวงพ่อชา)
83
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  
84
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  
85
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส  
     
ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี
2
อดีตแม่ชีรุ้งเดือน(สามเณรีนันทญาณี)
นิโรธาราม จ.เชียงใหม่
3
อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน
4
อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
ลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์
 

ด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งละเมิดล่วงเกิน ต่อองค์คุณเบื้องสูง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการเรียงลำดับพรรษาของพระอาจารย์ทุกพระองค์ี้ ข้าพเจ้ากราบขอขมาลาโทษ ต่อองค์พระรัตนตรัยด้วยความเคารพสูงสุดด้วยเทอญ ... สาธุ


กรรม ผลของกรรม หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

เปลี่ยนหลงเป็นรู้

ทาน 3 ระดับ โดย ว.วชิรเมธี

ศีล ความปกติของมนุษย์ โดย ว.วชิรเมธี

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนี้เอง อ.วศิน อินทสระ

อิทัปปัจจยตา โดย ศจ. คุณรัญจวน อินทรกำแหง

คนมีบุญ - คนพ้นบุญ

สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะกรรม

ลิขิตกรรม

กรรรม หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด อ.วศิน อินทสระ

อุบายแม่ชีทศพร โดยแม่ชีทศพร

กระทู้ในห้อง : ธรรมเทศนาทั่วไป คำสั่งเพิ่มเติม ค้นหาภายในห้องนี้
ประกาศ
19-01-2009 WebSnow (เว็ปมาสเตอร์ (วีระชัย))
  คะแนน ชื่อกระทู้ / ผู้ตั้งกระทู้ ข้อความล่าสุด Reverse Sort Order คำตอบ เปิดอ่าน
พุทธพยากรณ์โลก 1 Attachment(s) Sticky Thread แนะนำ พุทธพยากรณ์โลก
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 5 โหวต, 4.60 ค่าเฉลี่ย. WebSnow
20-02-2009 12:56 AM
โดย ขันติธรรม ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 6,478
 
พลังจิต 1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ พลังจิต
โดย: แม่ชี ณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. paang
18-04-2009 02:43 PM
โดย cinderella2517 ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,049
ญาณสังวโร, บันทึกธรรม 4 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ บันทึกธรรม พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร
โดย: บันทึกธรรม พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. staycoolboy
17-04-2009 09:12 PM
โดย dangcarry ไปที่คำตอบสุดท้าย
14 1,258
Post
1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ พระธรรมเทศนา...บรรยายพระคุณแม่
โดย: พระอาจารย์ธีระ
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. sumetro
11-04-2009 08:40 PM
โดย trirut ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,262
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. หม้อหุงข้าว..!
09-04-2009 12:19 PM
โดย kadkao ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 2,339
MBNY
06-04-2009 08:06 PM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 72
สงครามโลก 1 Attachment(s) ไปที่คำตอบแรกอันใหม่ สงครามโลก
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
04-04-2009 02:17 PM
โดย kritsada_li ไปที่คำตอบสุดท้าย
8 2,223
หัดตาย 1 Attachment(s) หัดตาย
โดย: สมเด็จ พระญาณสังวร
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 1.00 ค่าเฉลี่ย. paang
26-03-2009 05:20 PM
โดย moooky ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 1,303
1 Attachment(s) หลวงพ่อไปวัดบางนมโค
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
25-03-2009 10:25 PM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 115
3 Attachment(s) เล่าเรื่องเมืองนรก (2 คน กำลังดูอยู่)
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
MBNY
25-03-2009 11:01 AM
โดย MBNY ไปที่คำตอบสุดท้าย
9 1,247
ของท่าน, เหลี่ยวฝาน, โอวาท 12 Attachment(s) โอวาท ของท่าน เหลี่ยวฝาน
โดย: คุณ เจือจันทร์ อัชพรรณ
โจโฉ คร้าบบบ
19-03-2009 03:50 PM
โดย LiFeHouSe ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 2,520
ปกิณกธรรม 19 Attachment(s) ปกิณกธรรม (6 คน กำลังดูอยู่)
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 4.00 ค่าเฉลี่ย. paang
15-03-2009 11:43 PM
โดย ศิษย์ต่างแดน ไปที่คำตอบสุดท้าย
5 1,489
Post
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. Ghost!!
12-03-2009 06:08 PM
โดย ����Ծ�� ไปที่คำตอบสุดท้าย
7 1,032
1 Attachment(s) ละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่า
โดย: หลวงปู่ สิม พุทธาจาโร
คะแนนของกระทู้: 2 โหวต, 4.50 ค่าเฉลี่ย. paang
12-03-2009 01:18 PM
โดย ฅนเมืองพริบพรี ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,141
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
03-03-2009 05:35 AM
โดย ทิดอยู่ ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 1,103
Smile
17 Attachment(s) อานิสงส์การออกบวช
โดย: ธรรมบรรยาย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
Ghost!!
02-03-2009 03:30 PM
โดย Ghost!! ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 88
พรปีใหม่, ๒๕๕๒ 1 Attachment(s) พรปีใหม่ ๒๕๕๒
โดย: พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช
อบ.
02-03-2009 08:59 AM
โดย พระบัณฑิต ธัมโม ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 256
ภควดี
01-03-2009 10:08 AM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 119
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
28-02-2009 01:01 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 181
ภควดี
26-02-2009 03:47 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 104
ภควดี
26-02-2009 03:43 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 124
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
26-02-2009 03:39 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 200
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. ภควดี
26-02-2009 03:27 PM
โดย ภควดี ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 302
Post
คะแนนของกระทู้: 1 โหวต, 5.00 ค่าเฉลี่ย. sumetro
02-02-2009 09:10 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
4 1,101
1 Attachment(s) ของขวัญอันยิ่งใหญ่มอบให้ก่อนวันสุดท้าย
โดย: แม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์
paang
02-02-2009 09:03 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 431
1 Attachment(s) เกาในที่ไม่คัน(ปัญหาเรื่องบั้งไฟพญานาค)
โดย: หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน
aonlin
02-02-2009 09:01 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 490
1 Attachment(s) ไทยจะเป็นมหาเศรษฐี
โดย: หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ
WebSnow
02-02-2009 08:57 PM
โดย jumpahom ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,429
การเอาใจฟังธรรม 1 Attachment(s) การเอาใจฟังธรรม
โดย: หลวงพ่อ ชา สุภัทโท
paang
18-01-2009 02:02 PM
โดย สุคโต ไปที่คำตอบสุดท้าย
6 1,387
CHATTHAYA
14-01-2009 01:22 PM
โดย slamb ไปที่คำตอบสุดท้าย
1 214
CHATTHAYA
12-01-2009 01:46 PM
โดย omio ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 331
dhammashare
01-01-2009 10:48 AM
โดย dhammashare ไปที่คำตอบสุดท้าย
16 913
dhammashare
24-12-2008 01:53 PM
โดย dhammashare ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 316
sakol_yok
23-12-2008 10:16 AM
โดย littlepumpkin ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 455
tummaism
14-12-2008 12:04 PM
โดย sunan ไปที่คำตอบสุดท้าย
2 561
1 Attachment(s) โอวาทหลวงปู่สุมโนดาบส
โดย: หลวงปู่ สุมโนดาบส
WebSnow
29-09-2008 04:03 PM
โดย ร.ต ประวิทย์ ไปที่คำตอบสุดท้าย
3 1,886
1 Attachment(s) การได้พบพุทธศาสนาเป็นของยาก
โดย: หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ
kob
18-08-2008 04:47 PM
โดย kob ไปที่คำตอบสุดท้าย
0 341
ตั้งกระทู้ใหม่

Tag Cloud
กค51 การเอาใจฟังธรรม ของท่าน จศรีสะเกษ จำรัส จิรวังโส ชมรมคนรู้ใจ ญาณสังวโร ฐานิโยครับ ดรสนอง ตอบคำถาม ตั้งวงษ์ไชย ทางสายเอก ท่านอาจารย์ ธรรมวิถี ธัมมธโร บทสัมภาษณ์ บันทึกธรรม บูชาอนุสติธรรม ปกิณกธรรม พรปีใหม่ พระอาจารย์ พระอาจารย์สมภพ พลังจิต พิทักษ์วงษ์ พุทธพยากรณ์โลก พ่อครูบัญชา ภูริทัตโต มรณานุสสติ มิลินทปัญหา มุตโตทัย ลพกล้วยวันที่11 ลำพูน วรอุไร วศิน วัดป่าขันติธรรม วิสุง ศีล227 สงครามโลก สมถวิปัสสนา สมมุติบัญญัติ สมาทานพระกรรมฐาน สลบไปโลกทิพย์ สิบหกขั้น หยุดจิตไว้ที่ลม หรือไม่ หลวงปู่เณรคำ หลวงพ่อพุธ หัดตาย อสุวัฒน์ อานาปานสติ อารยะวังโส อินทรสระ ฮันห์ เทศน์ลพสำราญ เมตตาภาวนา เมย เรื่องของศีล เหลี่ยวฝาน โชติปัญโญ โดย โดยพระอาจารย์ โอวาท ไตรสรณคมน์ ๒๕๕๒ 11 20

ตัวเลือกการแสดงผล คน Online อยู่บนบอร์ดในขณะนี้ ผู้ดูแลระบบ
แสดงกระทู้ 1 ถึง 35 จากทั้งหมด 49 กระทู้ 14 (1 สมาชิก & 13 บุคคลทั่วไป) ผู้ดูแลระบบ : 1
โดย:
ชื่อ ผู้บรรยายหรือศิลปิน
 
เลือกกลุ่มข้อมูล
   

  รายการ เปิดฟัง
    ฟังจากบ้านธัมมะ   362 48,798
           
    เริ่มด้วยความเข้าใจ   145 47,698
           
    ปัญหาธรรมะ   354 40,590
           
    ไปสนทนาธรรม   176 20,825
           
    พื้นฐานพระอภิธรรม   336 24,685
           
    สมถภาวนา   174 14,446
           
    สติปัฏฐาน   416 28,096
           
    เหตุปัจจัย   415 21,685
           
    จากพระไตรปิฏก   197 49,953
           
    พระสูตร   250 30,918
           
    พระอภิธรรม   219 34,550
           
    รู้เรื่องปฏิบัติ   254 38,764
           
    ธรรมะสองนาที   301 36,004
           
    การบรรยายธรรม   205 30,364
           
    เข้าใจเรื่องกรรม   181 39,152
           
    จิต เจตสิก รูป   58 14,921
           
    ธรรมะเตือนใจ   88 10,124
           

เลือกกลุ่มข้อมูล
   

  รายการ เปิด
    MP3_ชุดเทปวิทยุ   34 33,418
           
    MP3_พื้นฐานพระอภิธรรม   3 3,562
           
    MP3_ชุดปกิณณกธรรม   12 13,178
           
    MP3_ ชุดโสภณธรรม   7 9,128
           
    MP3_ชุดจิตปรมัตถ์   5 18,686
           
    MP3_รวมชุดต่างๆ   17 33,246
           
    Mp3_อภิธัมมัตสังคหะ   5 2,635
           
    CD_รวมชุดต่างๆ   22 21,446
           
    VCD_บ้านธัมมะ   17 10,429
           
    เทปธรรมะ   23 6,299
           
MP3_ชุดเทปวิทยุ

ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาติดต่อ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 บุคคโล ธนบุรี กทม 10600 ปณ. บางคอแหลม

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์กรุณาติดต่อที่ 02-4680239
 
   รายการที่ 1 - 34 จาก 34 รายการ หน้า  1  จาก  1  หน้า   
 
 
หมายเลข  ชื่อเรื่อง เปิดอ่าน บันทึกข้อมูล
152    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๔    796 26-11-2551
147    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๓    1387 10-06-2551
133    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๒    826 25-01-2551
104    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๑    1047 17-11-2550
096    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓๐    1376 11-04-2550
095    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๙    744 11-04-2550
094    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๘    613 11-04-2550
093    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๗    497 11-04-2550
092    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๖    601 11-04-2550
091    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๕    450 10-04-2550
090    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๔    595 09-04-2550
089    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๓    619 06-04-2550
088    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๒    1127 04-04-2550
087    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๑    1007 13-01-2550
086    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒๐    1233 10-09-2549
085    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๙    677 08-09-2549
084    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๘    644 08-09-2549
083    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๗    580 08-09-2549
082    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๖    707 08-09-2549
081    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๕    594 08-09-2549
080    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๔    1018 08-09-2549
045    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๓    1180 21-11-2548
044    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๒    1241 21-11-2548
043    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๑    555 21-11-2548
042    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑๐    564 21-11-2548
041    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๙    699 21-11-2548
040    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๘    1418 31-05-2548
039    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๗    836 31-05-2548
038    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๖    816 31-05-2548
037    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๕    674 31-05-2548
036    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๔    900 31-05-2548
035    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๓    2137 13-08-2547
034    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๒    1421 13-08-2547
033    เทปวิทยุ แผ่นที่ ๑    3837 08-07-2547เทปธรรมะ
ท่านที่สนใจ ซีดี-เทปธัมมะ กรุณาติดต่อ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 บุคคโล ธนบุรี กทม 10600 ปณ. บางคอแหลม

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์กรุณาติดต่อที่ 02-4680239
 
   รายการที่ 1 - 23 จาก 23 รายการ หน้า  1  จาก  1  หน้า   
 
 
หมายเลข  ชื่อเรื่อง เปิดอ่าน บันทึกข้อมูล
132    ปกิณณกธรรม    457 12-12-2550
131    พรหมวิหาร ๔    472 12-12-2550
130    อกุศลธรรม ๙ กอง    357 12-12-2550
129    วิปลาสกถา    247 12-12-2550
128    อานาปานสติ    628 12-12-2550
127    พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อ    195 12-12-2550
126    เทปวิทยุ    176 12-12-2550
125    ปัฎฐาน (ปัจจัย ๒๔)    221 12-12-2550
124    ปฏิจจสมุปบาท    299 12-12-2550
123    โสภณธรรม    142 12-12-2550
122    วินัยคฤหัสถ์    167 12-12-2550
121    เมตตา    228 12-12-2550
120    สนทนาธรรม    159 12-12-2550
119    สมถภาวนา    290 12-12-2550
118    กรรม    362 12-12-2550
117    จิตปรมัตถ์    232 12-12-2550
116    บารมีในชีวิตประจำวัน    232 12-12-2550
115    บทสนทนาธรรม    171 12-12-2550
114    การปฏิบัติธรรม    373 12-12-2550
113    ปรมัตถธรรม ๔    202 12-12-2550
112    ธรรมในชีวิตประจำวัน    334 12-12-2550
111    การศึกษาธรรมะของชาวพุทธ    154 12-12-2550
110    มองมุมมุ่งธรรม    200 12-12-2550

ธรรมทานที่แสดงในหน้านี้ หมดแล้ว ไม่ต้องขอไปนะครับ
สำหรับบางรายการที่เป็น VCD หรือ MP3 สามารถคลิกเข้าชมหรือฟังเสียงได้
 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

๑.  หนังสือ ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ของ พระมหาทองมั่น สุทฺจิตโต
          
บริจาคโดย คุณศิรประภา วราวิทย์
          
<< คลิกดูภาพขยาย
  เนื่องจากหนังสือมีจำกัด หากเล่มนี้หมด จะแจกหนังสือ การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า ของ ดร.สนอง แทน

๒.  หนังสือ ชีวิตเสรี หรือ หนังสือ สิ่งที่ดีที่สุด ( เล่มใดเล่มหนึ่ง )
           ของ พระอาจารย์ ยุทธนา เตชปัญโญ
          คลิกอ่านหนังสือ  

๓.  MP3 สาระธรรมจากพระสุตตันปิฎก ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
          คลิกฟังเสียง
<< คลิกฟังเสียง

๔.  MP3 ชุด อบรมวิถีจิตทองผาภูมิ ( ๕ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ) ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 โอวาทปาฏิโมกข์ ของ อาจารย์วสิน อินทสระ      
           บริจาคโดย คุณ สินีนาฏ ประเสริฐภักดี
           คลิกฟังเสียง

๖.  Audio CD วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น ( ๒ แผ่น ) อ่านโดย .ท. ธนากร เฟื่องฟุ้ง
          คลิกฟังเสียง    คลิกฟังเสียง

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๒
รับขวัญศักราชใหม่ด้วยหัวใจเปี่ยมธรรม
ขอน้อมถวายธรรมทานเพื่อเป็นพุทธบูชา

๑.  หนังสือ ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์
     www.mahaeyong.org บริจาคโดย นพ.ศิริวัฒน์ – พญ. ลิยิน โสธรวิทย์
               คลิกอ่านหนังสือ คลิกที่รูปดูภาพขยาย

๒.  หนังสือ กลยุทธ์รักษาจิต ของ หลวงพ่อ สุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 ชุดเสียงอ่านหนังสือประกอบเพลง จากโจโฉ (๒ แผ่นจบ)
               คลิกดูภาพขยาย  คลิกดูภาพขยาย

๔.  MP3 ชุดรวมธรรม ชุดที่ ๘ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๕.  MP3 ชุด ปรมัตถภาวนา ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
               คลิกฟังเสียง

๖.  VCD ทไวไลท์โชว์ ตอน : สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกชม clip vdo

๗.  MP3 ธรรมนิยายเรื่อง ความหลงในสงสาร บริจาคโดย คุณเศรษฐสิทธิ์ ตันทอง และคณะเพื่อนใจบุญ
               คลิกดูภาพขยาย
   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม
นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อำลาปี ๒๕๕๑

๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติธรรม เล่ม ๒
                          
      ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง ( www.ajsupee.com )

๒. หนังสือสวดมนต์ แบบสวนโมกข์
               
      บริจาคโดย ส.ต.ท. รังสรรค์ ปิยะกุล อุทิศให้ นายก มล ปิยะกุล
     คุณ วิภาพร คำทุม อุทิศให้ คุณ บุญถม คำทุม

๓. MP3 หลักการภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               

๔. MP3 เสียงอ่านเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา
               
      บริจาคโดย ครอบครัว จงเร่งเพียร

๕. MP3 รวมธรรม หลวงปู่พุทธะอิสระ ชุดที่ ๗
               
      บริจาคโดย ครอบครัว โพธิ์นทีไท

๖. MP3 รวมบรรยายชุดทางสายเอก ของ ดร. สนอง วรอุไร
               

๗. MP3 รวมบรรยายของ พล.อ.ต..นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ
               

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ธรรมบรรณาการจากใจในเดือนแห่งงานแสดงธรรม

๑.หนังสือพระคิริมานนทสูตร จาก ชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกอ่านหนังสือ

๒.หนังสือการปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ของ ดร.สนอง วรอุไร
               คลิกอ่านหนังสือ

๓.vcd ชุด โพชฌงค์ ๗ ของพระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ จากงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม
               คลิกชมวีดีโอ

๔.mp3 ชุด จิตตภาวนา ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
               คลิกฟังเสียง

๕.mp3 รวมธรรมชุดที่ ๖ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดย ครอบครัวโพธิ์นทีไท
               คลิกฟังเสียง

๖.cd ชุด ท่านมองพระพุทธศาสนาเหลี่ยมไหน ของหลวงปู่วัย จัตตาลโย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลออกพรรษา

๑. หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง
                 

๒. หนังสือแนวทางปฏิบัตธรรม ของ อ.สุภีร์ ทุมทอง (หนังสือหมด)
    ผู้ที่ขอหลังวันที่ ๑๕ ต.ค. จะได้รับหนังสือที่พึ่งอันเกษม ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี แทน
               

๓. MP3 รวมธรรมชุดที่ ๕ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว
               

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
                 

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดป่าบุญญาวาทย์ จ.ชลบุรี
                 

๖. MP3 เรื่อง ปริยัติเพื่อการปฏิบัติ ของ อ.วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี

                 

   

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๑
อานิสงส์ ทานที่ยิ่งใหญ่เพื่อความปลอดภัยแห่งแผ่นดิน

๑.  หนังสือ ทางพ้นทุกข์ ของเด็กน้อยในแดนธรรม น้อมมอบให้จากใจกัลยาณธรรม
              พิมพ์ครั้งที่ ๓

๒.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
    น้อมถวายเป็นอาจริยบูชา เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ๘๐ พรรษา
    โดยครอบครัว 'วงษ์ศานนท'์ และ 'ตันอริยกุล'  จำนวน ๑๓๒๐ แผ่น
             คลิกฟังเสียง  <<< คลิกฟังเสียง

๓.  MP3 รวมธรรม ชุดที่ ๔ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
             คลิกฟังเสียง  <<<

๔.  CD ชุดเสียงอ่านหนังสือพุทธวัจน์ : ธรรมะจากพระโอษฐ์ ผลงานของห้องบันทึกเสียงกัลยาณธรรม (๒ แผ่นจบ)
             คลิกฟังเสียง แผ่น1 <<<

             คลิกฟังเสียง แผ่น2 <<<

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๑
น้อมบังคมบรมบาทเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี

๑.หนังสือปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ของเขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
    อ่าน

๒.หนังสืออีคิวกับผู้สูงอายุ ของ ดร.สนอง วรอุไร
    อ่าน

๓.mp3 ชุดรวมธรรม ๓ ของ หลวงปู่พุทธะอิสระ บริจาคโดยครอบครัว โพธิ์นทีไท    

๔.mp3 ชุด ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล บริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร    

๕.mp3 เรื่อง อานุภาพพลังจิต ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา    คลิกฟังเสียง  

๖.vcd เรื่อง ทวนกระแสโลก ของ ดร.สนอง วรอุไร (๒ แผ่น)   คลิกชม แผ่นที่ 1   คลิกชม แผ่นที่ 2

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑
ยืนหยัดเชื่อมั่นในสิ่งดีงามอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริง

๑. หนังสือใต้ร่มโพธิญาณ ของพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)
๒. mp3 ชุด ๙๐ ปี ชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร
       
ทั้ง ๒ รายการบริจาคโดย คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๓. หนังสือเริ่มต้นภาวนา ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
      อ่าน

ได้รับอนุเคราะห์จัดพิมพ์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด มหาชน

๔. mp3 ชุดเสียงอ่านหนังสือทางพ้นทุกข์ ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม
    ฉบับปรับปรุงสมบูรณ์แบบจากชมรมกัลยาณธรรม
   

๕. mp3 ชุด รวมธรรม ชุดที่ ๑ ของหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
     

บริจาคโดย คุณวิชัย โพธิ์นทีไท และครอบครัว

  

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑
ตั้งสติรับทุกสถานการณ์

๑.  หนังสือเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรม ของพระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณโชดก ปธ.๙)
    คลิกอ่านหนังสือ

๒.  หนังสือชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
    คลิกอ่านหนังสือ

๓.  MP3 อบรมวิถีจิตวันมาฆบูชา หลวงปู่พุทธะอิสระวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
      

๔.  MP3 เสียงอ่าน แด่เธอผู้มาใหม่...วิถีแห่งความรู้แจ้ง    พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
      
      อุทิศกุศลให้ น.ส.ชญาดา คงสวัสดิ์ศักดิ์

๕.  CD เสียงอ่านคำสอนของพ่อ ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
      

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญวรลาโภ ชุดการสำรวมจิต

๗.  MP3 พุทธประวัติ รจนาโดยภิกษุสีลาจาระ แปลและเรียบเรียงโดย : พุทธทาสภิกขุ

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑
รับวสันตฤดู

๑.หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ ของท่านอาจารย์.ดร.สนอง วรอุไร ใหม่ล่าสุดจากชมรมกัลยาณธรรม
   คลิกอ่านหนังสือ ธรรมะภาคปฏิบัติ

๒.หนังสือจิตตภาวนา ของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
   คลิกอ่านหนังสือ จิตตภาวนา

๓.mp3เรื่องการปฏิบัติธรรม ของ อุบาสิกาอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง
   

๔.mp3เรื่องคิริมานนทสูตร ได้รับบริจาคจากชมรมเพื่อนคุณธรรม
   

๕.mp3สัมภาษณ์ดร.สนอง วรอุไร จากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๑
ดับร้อนด้วยธรรมฉ่ำเย็น

 ๑. หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
   คลิกอ่าน หนังสือดอกไม้แห่งแผ่นดิน

๒. หนังสือพลังจิตเพื่อสุขภาพ ของอาจารยดร.สนอง วรอุไร   
   คลิกอ่าน พลังจิตเพื่อสุขภาพ

๓. cdเสียงอ่านหนังสือสันติวรบท ของธัมมวิตโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส
    ดูรูปขยาย

๔. mp3 ดอกไม้แห่งแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
    อภินันทนาการจากชมรม ๘๐พรรษา ธรรมะอิสระ
    ดูรูปขยาย

๕. mp3 เสียงอ่านหนังสือหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อ่านโดยอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
   

๖. cd rom พระไตรปิฎก ฉบับธรรมทาน (ใช้อ่านในคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
    ได้รับบริจาคจากวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ดูรูปขยาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๑
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

1.หนังสือ เพื่อความสุขใจ ของอาจารย์วศิน อินทสระ
     คลิกดูภาพขยาย    บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์ มูลนิธิดวงแก้วฯ

2.หนังสือ ณ มรณา ของดังตฤณ   คลิกดูภาพขยาย   3.หนังสือ แด่เธอ..ผู้มาใหม่ ของสันตินันท์  

4.หนังสือ สติธรรม 2551 ของหลวงปู่พุทธอิสระ คลิกเพื่ออ่าน    5.vcdเรื่อง ร้องขอชีวิต

6.mp3 สอนปฏิบัติธรรม ของอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

7.mp3 ชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 6

8.mp3 ชุด ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 2(จากสังฆทานธรรม)

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
น้อมรับศิริมงคลรำลึกวันมาฆบูชา

1. หนังสือ ความสงบอยู่ตรงไหน โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
    อภินันทนาการจาก รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    (ขออภัยด้วยมีเพียง 200 เล่ม หมดแล้ว!)

2. หนังสือ คนดีที่โลกต้องการ ของ ท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร  คลิก อ่านหนังสือ คนดีที่โลกต้องการ

3. หนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง ของท่านกระจกหกด้าน อภินันทนาการจาก ก้อนเมฆแอนด์กันย์กรุ๊ป คลิก อ่านหนังสือ ใจสงบ จิตนิ่ง

4. mp3 เพลงแหล่ประวัติหลวงปู่มั่น ขับร้องโดยคุณเพลิน พรหมแดน

5. mp3 ชุดของฝากจากแดนธรรม ชุดที่1 ของพระอาจารย์ประดิษฐ์ จิตตสังวโร

6. mp3 ชุดชมรมคนรู้ใจ แผ่นที่ 5

7. mp3 ชุดไม่เอาน่าอย่าซีเรียส แผ่นที่ 1

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๑
ปัญญาทานบารมีสู่ขวัญวันปีใหม่แด่ชาวไทยทุกคน

๑. หนังสือ ดูรู้หนึ่งพรรษา ของ ศุภกิจโจ ภิกขุ อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ พุทธอุทาน อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๓. หนังสือ ความเห็นที่ถูก ของ พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีอภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

๔. หนังสือ ทุกข์เพราะคิดผิด ของ พระอาจารย์มิตสุโอะ คเวสโก
วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรีบริจาคโดย คุณอัจฉริยา ปราบอริพ่าย

๕. หนังสือ แผ่เมตตาให้ศัตรู ของ ปิยโสภณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
บริจาคโดย กลุ่มโพธิสรณะ หนึ่งในเครือข่ายโครงการเติมใจให้กัน

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ จิตคือพุทธะ และวิมุตติมรรค
เสียงอ่านโดยพระกฤช นิมฺมโล สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHZ

๗. MP3 เรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (พระกฤช นิมฺมโล ผู้ให้เสียง)

๘. CD เรื่อง โพชฌงค์ บริจาคโดยโครงการแสงธรรมวันอาทิตย์
ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๙. CD สนทนาธรรมกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (เสียงจริงของท่าน)
บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๑๐. MP3 เรื่อง หนทางชีวิตใครกำหนด ของ กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ
มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์บรรณาการจากชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐
ส่งท้ายพุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา
..

1.  หนังสือการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา ของอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

2.  หนังสือทางพ้นทุกข์ ของ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง  

3.  MP3 ธรรมบรรณาการ “ ก่อนนับหนึ่ง ” สัมภาษณ์อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากรายการธรรมะจัดสรร อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.  MP3 สัมภาษณ์ประวัติท่านอาจารย์วศิน อินทสระ โดยพระอาจารย์กฤช นิมมโล
    สถานีวิทยุสังฆทานธรรม อภินันทการการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

5.  MP3 ชุดแนวทางการปฏิบัติธรรม (2แผ่นจบ) ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
   จากการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย

6.  MP3 รวมพระธรรมเทศนา ชุด ๒ พระธรรมธีรราชมหามุณี
    เผยแผ่โดยชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลทอดกฐินและงานแสดงธรรมของชมรม

1. หนังสือสนทนาภาษาธรรมเล่ม 3 ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

2. mp3ชุด กฏแห่งกรรม-ธรรมะปฏิบัติ ของพระธรรมสิงหบูราจารย์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

3. mp3ชุด บทพิจารณาความตาย ของพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

4. mp3สัมภาษณ์พระอาจารย์กฤช นิมมโล และทีมงานสังฆทานธรรม
   สัมภาษณ์โดยคุณอริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
     

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ต้อนรับเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลทอดกฐิน

1.หนังสือเด็กหญิงพิมพวดี ประสบการณ์ทางวิญญาณของนายแพทย์อาจินต์ บุญยเกตุ

2.VCDชุด คน ค้น ฅน ตอน ธรรมะจากคนพิการ สัมผัสชีวิตของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจากชมรมเพื่อนคุณธรรม

3.MP3ชุด ขยับกาย ใจรู้ทัน ของอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม  
   อภินันทนาการจาก ชมรมเพื่อนคุณธรรม

4.MP3 ชุดพุทธพจน์จากพระโอษฐ์ จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดนาป่าพง คลอง10 ลำลูกกา
   จัดทำถวายเป็นพุทธบูชาโดย ชมรมกัลยาณธรรม

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๐
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษา

๑. หนังสือวิมุตติมรรค ของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
    ชมรมกัลยาณธรรมมอบแด่ทุกท่านตามคำเรียกร้อง

๒. หนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์ รวมคติธรรมปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายวัดป่า
    อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๓. MP3 สัมภาษณ์ประวัติครูบาอาจารย์  ฟังประวัติท่านชยสาโรภิกขุ และท่านปสันโนภิกขุ
   เคยออกอากาศในรายการธรรมะจัดสรรทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
   คลื่น FM 89.25 MHZ (นำสัมภาษณ์โดยพระกฤช นิมฺมโล) กราบอนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่นี้

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา (หมวดกรรมฐาน) ของพระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรังสี)
    วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
   

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

๑.หนังสืออธิษฐานบารมี ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.หนังสือสนทนาธรรม คติ-จตุคามรามเทพ ของพระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

๓.mp3เสียงอ่านหนังสือทางเอก ของพระอาจารย์ปราโมช ปาโมชโช

๔.mp3รวมธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ชุด รอยธรรม

๕. vcdชุดกัลยาณธรรมนำบุญ จากรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ออกอากาศทาง ช่อง 3 อสมท.

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
ร่วมอนุโมทนางานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.  หนังสือ “ ผู้รู้ ” ของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
    อภินันทนาการจาก มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์

๒.  หนังสือ “ วิธีสร้างบุญบารมี
ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
     อภินันทนาการจาก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.  MP3 เรื่อง “ พระมหากัสสปเถระ ” พระมหาสาวกผู้เลิศทางสันโดษ

๔.  MP3 “ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ ” ของท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิกวี (วัดโสมนัสฯ)

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ แด่ทุกท่านที่มุ่งปรารถนาสันติธรรม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสันติภาพของโลก

 

๑.  หนังสือประวัติและหลักธรรมท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต(ธัมมวิตโก ภิกขุ)
     อภินันทนาการจากมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆาชูปถัมภ์

๒. cd เรื่อง ภัยแห่งพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์

๓. mp3 เรื่อง ชีวิตเสรี ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

 


ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐

๑. หนังสือ “ นักโทษประหาร ” ของ อ.แสง จันทร์งาม  
โดยเมตตาจิตของครอบครัว ทยานานุภัทร์

๒. หนังสือ “ การปฏิบัติคือบทพิสูจน์ ” ของ ดร.สนอง วรอุไร   
จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม                                

๓. MP3 รวมพระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม  

จากวัดนายโรง ถ.จรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ  อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรม

๔. MP3 หัวใจพุทธศาสนา ของหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถระ)

ธรรมบรรณาการจากมูลนิธิดวงแก้วฯ (โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

ธรรมบรรณาการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๐
รับเทศกาลปีใหม่ไทย

 

๑. หนังสือ เกิดมาทำไม ของท่านพุทธทาสภิกขุ อนุเคราะห์โดยมูลนิธิดวงแก้ว โดยความเมตตาของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๒. หนังสือ รู้จักใจคือกำไรชีวิต ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม อนุเคราะห์โดย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๓. MP3 เสียงอ่านหนังสือ สนทนาธรรมตามรอยพ่อ

 

 

ธรรมบรรณาการ ประจำเดือนมีนาคม น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเศียรเกล้า

เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นชาวพุทธ ที่รู้ ตื่น และเบิกบาน

หวังให้พระพุทธศาสนา เป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติสืบไป

 

๑. หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร (จากชมรมกัลยาณธรรม)

๒ . หนังสือ หลวงปู่เล่าเรื่อง (ของ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

๓. หนังสือ ประวัติเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต (ธัมมวิตกโก ภิกขุ)

โดยความอนุเคราะห์ของ มูลนิธิดวงแก้วฯ (เมตตาจิตของคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร)

๔. VCD เรื่อง อภัยทาน ของพระศรีญาณโสภณ (วัดพระรามเก้าฯ)

๕. MP3 เรื่อง อานุภาพแห่งพลังจิต ของ อ.ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
    ฟัง อานุภาพแห่งพลังจิต ตอน1  ตอน 2  วิธีสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนประถมศึกษา


   


 

 

ธรรมบรรณาการ รับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ธรรมสวัสดีปีกุน  

ร่วมเฉลิมฉลองที่ได้มีชีวิตผ่านไปอีก ๑ ปี และร่วมเตือนสติแห่งธรรม
“ วันเวลาล่วงผ่านไป บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ”

๑. หนังสือ หนังสือ คู่มือรักพ่อแม่จัดพิมพ์โดย ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
   โดยความอนุเคราะห์ประสานงานของ คุณสมถวิล ชูเกียรติวัฒนากุล

๒. หนังสือ หนังสือ ปมปริศนาสึนามิ โดย พระชาญชัย อธิปญฺโญ

๓. หนังสือ หนังสือ รางวัลที่๑ ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ
   (รายการที่ ๒ และ ๓ โดยความเมตตาของ ครอบครัว ทยานานุภัทร์)

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนาของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
     วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
     ( จัดทำสารบัญโดย คุณวลัยพร ศิริภิรมย์ )

๕. CD เอาของเขามาเล่าใหม่
      อ่านและดนตรีประกอบโดย โจโฉ คร้าบบบ คุณอนุสรณ์ ตรีโสภา    

๖. CD เพลงพระพุทธมนต์ เพื่อให้จิตสงบ และเป็นธรรมานุสติ

ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๙

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
๑. หนังสือ ใหม่ล่าสุด จากชมรมกัลยาณธรรม

๒. หนังสือ ของ พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ

๓. หนังสือ ของ อาจารย์ ดร. สนอง วรอุไร

๔. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ(2แผ่น)

๕. MP3 รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 


 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
ร่วมอนุโมทนาในงานแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมของชมรมกัลยาณธรรม

๑.หนังสือร่อนทอง คลิกดูภาพขยายใหญ่ของท่านชยสาโรภิกขุ

๒. หนังสือหัดรู้หัดด คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓.หนังสือรู้ตัวทั่วพร้อม คลิกดูภาพขยายใหญ่ ของ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังส
   โดยกุศลจิตของมูลนิธิดวงแก้ว และคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔.ซีดีเรื่องอธิษฐานบารมี 2 แผ่นจบ ของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

๕.เอ็มพี3 ธรรมบรรยาย 10 วัน ของท่านโคเอ็นก้า  
   ขอกราบอนุโมทนา มา ณ ที่นี้

คลิกดูภาพขยายใหญ่

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙
ต้อนรับวันออกพรรษาและช่วงเทศกาลทอดกฐิน

๑. หนังสือปฏิบัติการทางจิต ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
    จากสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์

๒. หนังสือหัดรู้หัดด ของอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา
    จากเมตตาจิตของครอบครัวคุระซะว่า

๓. หนังสือธรรมดาของชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง  ของอาจารย์วศิน อินทสระ
    อภินันท์จากมูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร

๔. หนังสือสติ ๕ อย่าง   ของหลวงปู่พุทธอิสระ

๕. VCD เรื่อง แยกจิต สติ ความคิด (สองแผ่นจบ)
    ของอาจารย์ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ

๖. MP3 เสียงอ่านหนังสือ มหาสติปัฏฐานสูตร  ของ
    (อ่านโดยคุณพี่เพ็ญศรี อินทรทัต)

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๙
ร่วมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

 

๑. หนังสือ อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม ของสมเด็จพระสังฆราช
  จากคณะศรัทธา ตามชื่อท้ายเล่มในหนังสือ

๒.  หนังสือ ตายแล้วไปไหน ของสุรจิตโต ภิกฺขุ
  เล่มใหม่ล่าสุดที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ์

๓.  หนังสือ เพียงแค่รู้ ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ  
 อภินันทนาการจากชมรมกัลยาณธรรมร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งฯ

๔.  หนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  อภินันท์จาก มูลนิธิดวงแก้วฯ โดยคุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร
  **** เนื่องจากหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้ได้หมดแล้ว
  ทางชมรมขอแทนด้วยหนังสือ จิตภาวนา ของ หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

๕.  VCD เรื่อง พระในบ้าน ของพันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน วิปัสสนาจารย์
  จาก ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย

๖.  MP3 รวมพระธรรมเทศนาของท่านพุทธทาส ชุด ธรรมะสำหรับครอบครัว เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต และถวายเป็นอาจริยบูชา ในมงคลวาระ 100 ปี แห่งชาตกาลของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙
ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน

 

๑.  หนังสือทางสายเอก ฉบับปกแข็ง ของชมรมกัลยาณธรรม
   จากประสบการณ์ปฏิบัติธรรมอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๒.  หนังสือ ออกจากใจใช่ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง
    ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๓.  หนังสือพุทธทำนาย (ยุคจิตใจคนเสื่อม)
    อภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ ก้อนเมฆแอนกันย์กรุ๊ป

๔.  หนังสือทำอย่างไร ให้ชีวิตนี้มีความสุข ของ เขมรังสีภิกขุ
   จากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อภินันทนาการจาก คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียรและมูลนิธิดวงแก้ว

๕.  ซีดีชุดเสียงอ่าน พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (๒ แผ่นจบ  ฟัง แผ่น1 แผ่น2)
   ประพันธ์โดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ให้เสียงโดย อ.สวัสดิ์ อมรสิทธิ์
   


 

ธรรมบรรณาการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙
ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
อันเป็นวันที่ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ขออานุภาพพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ ให้เกิดสุขศิริศักดิ์มีหลักฐาน
ขออานุภาพพระธรรมรัตน์กำจัดมาร ให้สำราญผุดผ่องพ้นผองภัย
ขออานุภาพพระสังฆรัตน์กำจัดโรค ให้หายโศกสิ้นทุกข์สุขสดใส
ขออานุภาพพระไตรรัตน์กำจัดภัย บันดาลให้สุขสันต์ทุกท่าน เทอญ

1.หนังสือบันทึกสนทนาธรรม ตามรอยพ่อ
    จากชมรมกัลยาณธรรม
2.หนังสือ ให้ทานเพื่ออะไร
    จากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.หนังสือจิตตภาวนา ของท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
    อภินันทนาการจากศรัทธาของโรงพิมพ์ขุมทอง เช่นกัน
4.vcd เรื่องพุทธปัญญาภิรมย์
    ของหลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย นครปฐม
5.mp3 รวมพระธรรมเทศนา
    ของพระอาจารย์มานพ อุปสโม ชุด เตรียมตัวก่อนตาย

 

ธรรมบรรณาการประจำเดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๔๙


หนังสือแจกเป็นธรรมทาน ท่านที่สนใจต้องการ ให้ โปรดส่งซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ส่งไปที่ .....

     

 

แจกเป็นธรรมทาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องไทย เชื้อสายจีน
....ซินเจีย หยู่อี่ ซินนี่ ฮวดไช้....
เจริญสุข เจริญธรรม เจริญกุศล เจริญปัญญา ”

ขอมอบธรรมะของพระพุทธองค์ เป็นธรรมบรรณาการแด่เพื่อนสหธรรมิกทุกท่าน

๑  MP3 รวมเสียงธรรมบรรยายของ ท่าน ก. เขาสวนหลวง

๒  VCD ชุด ทัศนคติในการดำเนินชีวิต ของท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร

๓  หนังสือ “ ลำเดียวกัน ” นิพนธ์ของท่าน ชยสาโร ภิกขุ     ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘

หนังสือนี้ได้รับบริจาคจาก คุณแม่อาลั้ง แซ่โต๋ว และ คุณนิรมล คุระซะว่า
ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่าน ขอให้ท่านเจริญในธรรมและสุขภาพแข็งแรงเทอญ

 

แจกเป็นธรรมทาน เดือนมกราคม รับศักราช ปี ๒๕๔๙

ขออำนาจไตรรัตน์จรัสหล้า พรเทวาล้วนเลิศล้ำนำสุขศานต์
ดลสิ่งหวังสมดังจิตคิดต้องการ ทุกวันวารพร้อมพรั่งยั่งยืน เทอญ

ธรรมสวัสดี รับศักราช ๒๕๔๙ ขอมอบของขวัญทางปัญญา
แด่ เพื่อนสหธรรมิกผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่าน
ซีดีและหนังสือแจกเป็นธรรมทานประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๙

๑. mp3 รวมธรรมบรรยายชุดที่ ๑o๕ ของพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
๒. วีซีดี ชุด หลง ของ อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
๓. หนังสือ ชีวิตเสรี จิตอิสระจึงไร้ทุกข์  พิมพ์ครั้งที่ ๑๔   
  ของพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ หนังสือดีที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต

 

แจกประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๔๘
MP3 รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท ชุด " ใต้ร่มโพธิญาณ "
  ๑๖ ชั่วโมงเต็ม            
VCD ชุดการใช้ชีวิตอย่างนักปฎิบัติ ของ ดร.สนอง วรอุไร  
  ที่ระลึกจากงานธรรมบรรยาย ที่ ม. ศิลปากร วังท่าพระ    
หนังสือ " ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว " จากบทเสวนา
  ธรรมของ ดร. สนอง วรอุไร และ ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ณ บ้านเจ้า
  พระยาในงาน " สัปดาห์อนุรักษ์สุขภาพครั้งที่ ๑๓ "    

 

มิถุนายน ๒๕๔๘

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง อุทัยธานี
ท่านได้นำคุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์ ผู้ที่ตายแล้วฟื้น มาเล่าประสบการณ์ต่อหน้าผู้ปฏิบัติธรรม
ณ.วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

พระครูปลัดอนันต์ พัทธญาโณ

คุณ พัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

ชมประสบการณ์เฉียดนรก ทำไมคุณพัชรินทร์ ถึงได้รอดตายมาเล่าเรื่องให้เราฟังได้ (video clip)

กรกฎาคม ๒๕๔๘

   
ศิลปินผู้ผสานธรรมะในงานศิลปะ

เจาะใจ อาจารย์อำนาจ กลั่นประชา(video clip) ก่อนจะมาเป็น...
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถาน ผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

   

 

 

                                                                 


เสียงอ่าน
ธรรมนิยาย ความหลงในสงสาร
ประพันธ์โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม  
อ่านโดย ไพฑูรย์ ขาวเรือง
คลิกฟังเสียง
01 พระอรหันต์ 3 องค์
02 พระเถระเจ้า
03 นามไหฮอง
04 พระยอดธง
05 ลิเกโรงใหญ่
06 สองพี่น้อง
07 พระสังคราชศรี
08 ภาระอันยิ่งใหญ่
09 วิสุทธิเทพ
10 สารพันปัญหา
11 แหวนมรกตล้อมเพชร
12 สู่แดนพุทธภูมิ
13 เมืองกัลกัตตา
14 สถานีรถไฟเฮาราห์
15 สงสารหนอ
16 พระเมตเตยยพุทธเจ้า
17 ผจญมาร
18 แม่ชีป่วน
19 ปฏิจจสมุปบาท
20 ภพ 3 ภูมิ 4
21 ไปบ้านนางสุชาดา
22 จ้างฆ่าสามี
23 พระพุทธโฆสาจารย์
24 ผู้ทำลายล้างผลาญ
25 มหายาน
26 นิครนถนาฏบุตร
27 การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
28 กษัตริย์พุทธพระองค์แรก
29 ขึ้นเขาคิชกูฏ
30 โอวาทปาติโมกข์
31 กาลามสูตร
32 วิชชาและจารณะ
33 จักขุ 5
34 ตโปทาราม
35 สูกรมัททวะ
36 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
37 ธัมเมกขสถูป
38 คงคามหานที
39 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
40 รูปกาย ธรรมกาย
41 อนาถบิญฑิกเศรษฐี
42 ภิกษุณีสงฆ์
43 ชีวิตนี้ ทุกข์นัก
44 ทางสายเอก
45 สมชีวิธรรม 4
46 วิสาขามหาอุบาสิกา
47 ภารตภิกขุ
48 ภควันต์
49 คาถาหายตัว
50 สรุปความหลง฿ นามผู้บริจาค
  • ฟังเสียงพระ ฯลฯ
    ฟังเสียงพระไป นั่งสมาธิไปด้วย สุดยอด!
    (General)

สียงพระสอนซ้อมขานนาคก่อนบวช

อสุภกรรมฐาน โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ แห่งวัดสังฆทาน
อสุภกรรมฐาน (ต่อ) โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ แห่งวัดสังฆทาน
ตัวอย่างเสียงเทศน์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
ตัวอย่างเสียงเทศน์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ตัวอย่างเสียงเทศน์หลวงตาบัว
ปาฐกถาธรรมโดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
กรรมฐาน 45 นาที
กรรมฐาน 45 นาที (ต่อ)
เสียงหลวงพ่อพุธ (ฐานิโย วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา)
อาหารเรปฏิกูล
เทวดานุสสติ

เสียงหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

บทเจริญพระพุทธมนต์
บทพระคาถาพระสยามเทวาธิราช
บทพระธัมจักรกัปปวัตนสูตร
ธาตุ4
ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐี (โดยพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง)
สัมปชัญญะ
อุปทานขันธ์
โทสะจริต
มงคลชีวิต (วัดสังฆทาน)
กรรมฐาน 40 นาที
กรรมฐาน 40 นาที (ต่อ)
สอนเดินจงกรม
สอนเดินจงกรม (ต่อ)
อรูป 4
กสิณ 10
กายานุปัสนา
ขอขมาพระรัตนตรัย
มรณานุสสติ
นมัสการพระรัตนตรัย
นิวรณ์ 5

ชุมนุมเทวดา

อสุภกรรมฐาน (โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

ธรรมเทศนาหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ; แห่งวัดสังฆทาน เชิงสะพานพระราม 5 ฝั่งธนบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรรมฐานหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อให้กรรมฐาน 2 (มีหลายไฟล์)

คำสมาทานพระกรรมฐาน
พุทธพยากรณ์
บทอุทิศส่วนบุญกุศล

เทศนาพระที่จะออกธุดงค์ (วัดท่าซุง)

อารมณ์กรรมฐาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

อานาปานุสติกรรมฐาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

สมาทานศีล 8 (วัดท่าซุง)

ราคะจริต


คลิ๊ก ! ฟังพระธรรมเทศนา !
คลิก ! ฟังพระธรรมเทศนา !
   
: พระครูธรรมธร วัดปทุมคงคา
คลิกขวา เลือก Save Target As... : ดาวน์โหลด
: ความสำคัญของพระรัตนตรัย และการสวดมนต์
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร)
คลิกขวา เลือก Save Target As...
 
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
   
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๔/๔๙ (๑๑๐)
โดย พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส
: การบรรยายธรรม
กิจกรรมธรรมะในสวน
ครั้งที่ ๖/๔๙ (๑๑๒)
โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
 โดย พระครูเกษมธรรมทัต :

 แนะนำผู้ปฏิบัตใหม่
 ตัวอย่างการนำปฏิบัต
 นำปฏิบัติ 1
 นำปฏิบัติ 2
 กลุยุทธรักษาจิต
 วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดนิวรณ์
 หยุดใจให้ไร้อยาก
 ตรงทางตรงธรรม
 รู้สิ่งใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
 ตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ใช่ ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่

 โดย หลวงพ่อกล้วย :

 พระธรรมคำสอน
 โปรด 3K Battery

 โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส :

 ภาคเช้า 11 ส.ค. 50
 ภาคบ่าย 11 ส.ค. 50
 ภาคค่ำ 11 ส.ค. 50
 ภาคเช้า 12 ส.ค. 50
 ภาคบ่าย 12 ส.ค. 50
 ภาคค่ำ 12 ส.ค. 50
 ภาคเช้า 13 ส.ค. 50
 ตอบคำถาม

 โดย ดร.สนอง :

 ทางสายเอก ตอน 1
 ทางสายเอก ตอน 2
ชื่อเรื่อง ฟังเสียง ดาวน์โหลด
เสียงธรรมะบรรยายแฟ้มที่ ๑
เสียงธรรมะบรรยายแฟ้มที่ ๒
เสียงนำสมาธิแฟ้มที่ ๑
เสียงนำสมาธิแฟ้มที่ ๒
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
     ตอนที่ ๕
     ตอนที่ ๖
     ตอนที่ ๗
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๑๑ พ.ย. ๔๘)
ไฟล์เสียงจากซอยรามคำแหง ๔๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
     ตอนที่ ๕
ไฟล์เสียงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๒๕ พ.ย. ๔๘)
ไฟล์เสียงนำสมาธิ ภาษาอังกฤษ (English Version)    
     Track 1
     Track 2
     Track 3
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๙ ธ.ค. ๔๘)
   
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
ไฟล์เสียงจากซอยรามคำแหง ๔๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
ไฟล์เสียงจากธรรมสถานจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๔๘)
ไฟล์เสียงจากจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๘ - ๒ ม.ค. ๔๙    
     วันที่ ๓๑ ธ.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๓๑ ธ.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๓
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๔
     วันที่ ๑ ม.ค. ตอนที่ ๕
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๑
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๒
     วันที่ ๒ ม.ค. ตอนที่ ๓
ไฟล์เสียง ณ บุญนิเวศน์ธรรมสถาน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙    
     ตอนที่ ๑
     ตอนที่ ๒
     ตอนที่ ๓
     ตอนที่ ๔
Heute waren schon 8 Besucher (124 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=