vipassana - ฟัง พระโชดกญาณ
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt
        
พระธรรมธีรราชมหามุนี
โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙

        
พระธรรมธีรราชมหามุนี
โชดก ญาณสิทธิเถร ป.ธ.๙


พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา
cd ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณจรินทร์ ช่างเหล็ก ขออนุโมทนา


อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

+ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร +


มูลนิธิพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑,๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑
 

ชุดที่ ๑
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3
โพธิปักขิยธรรม37ประการ
อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

 

ชุดที่ ๒
วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
กายคตาสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)
ทางสายเอก ( มรรค 8 )
ทางไปนิพพาน
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
ยอดของวิปัสสนา
มรรค ผล นิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่เมตตา รับพร

 

ชุดที่ ๓
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผล ทาน บาป บุญ
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พุทธบูชา
ไกลกังวล
มีดี
สายกรรม
มงคลชีวิต
ธรรมะจากผี
สำรวจตัวเอง
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
ผู้แทนศาสดา
สมาทานพระกรรมฐาน

 

ชุดที่ ๔
วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
สติปัฏฐาน 4
อริยะสัจจ์ 4
โพชฌงค์ 7
ปฏิจจสมุปบาท
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

 

ชุดที่ ๕
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันวิสาขบูชา
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการบูชา
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า
เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา
พิสูจน์นรก
พิสูจน์สวรรค์
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
พิสูจน์โลกนี้
ตอบปัญหาร้อยแปด 1
ตอบปัญหาร้อยแปด 2

 

ชุดที่ ๖
พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน 2 ตา
ความยินดี 3 ข้อ
ธรรมเจดีย์ 5 ประการ
ความสุข 7 ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 

ชุดที่ ๗
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2
เราจะไปทางไหนกันดี
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
ไขหนอข้อข้องใจ
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16
วิสุทธิ 7
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2
                                                                                                                                
  
           เพชรในดวงใจ(พระอาจารย์โชดก ญาณสิทธิ)
                            


                                       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
                        แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.


 
1 001 วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน  
2 002 คำว่า (หนอ) มาจากไหน  
3 003 ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ  
4 004 สอนเดินจงกรม 6 ระยะ  
5 005 สติปัฏฐาน 4  
6 006 อริยะสัจจ์ 4  
7 007 โพชฌงค์ 7  
8 008 ปฏิจจสมุปบาท  
9 009 สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง  
10 010 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1  
11 011 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2  
12 012 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3  
13 013 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1  
14 014 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2  
15 015 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3  
16 016 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4  


 

พระธรรมเทศนา เรื่อง ผล ทาน บาป บุญ
โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี

เรื่อง...
ดาวน์โหลด
ฟังธรรม
มงคลชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ธรรมะจากผี
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผล ทาน บาป บุญ
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พระธรรมธีรราชมหามุนี

 
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)
อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ชุดที่ ๑

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร

003

ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา

004

ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก

005

วิปัสสนาที่ถูกต้อง

006

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1

007

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2

008

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3

009

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1

010

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2

011

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3

012

โพธิปักขิยธรรม37ประการ

013

อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

014

คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

       
ชุดที่ ๒

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน

002

คุณค่าของการปฏิบัติธรรม

003

คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร

004

กายคตาสติกรรมฐาน

005

อสุภกรรมฐาน

006

พิสูจน์นิพพาน

007

ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)

008

ทางสายเอก ( มรรค 8 )

009

พระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา )

010

เทศน์ปฎิบัติ ( ธรรมะอย่างเอกคือสามัคคี )

011

เทศน์ปฏิบัติ (ได้ยินหนอ ธรรมะ 37 ข้อ )

012

พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน

013

ไขหนอ ญาณ 16 - วิสุทธิ 7

014

ยอดของวิปัสสนาญาณ 16

015

มรรค ผล นิพพาน

       
ชุดที่ ๓

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

ผล ทาน บาป บุญ

003

ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป

004

ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

005

พุทธบูชา

006

ไกลกังวล

007

มีดี

008

สายกรรม

009

มงคลชีวิต

010

ธรรมะจากผี

011

สำรวจตัวเอง

012

ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต

013

คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน

014

ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน

015

ผู้แทนศาสดา

016

สมาทานพระกรรมฐาน

       
ชุดที่ ๔

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน

002

คำว่า (หนอ) มาจากไหน

003

ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ

004

สอนเดินจงกรม 6 ระยะ

005

สติปัฏฐาน 4

006

อริยะสัจจ์ 4

007

โพชฌงค์ 7

008

ปฏิจจสมุปบาท

009

สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง

010

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1

011

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2

012

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3

013

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2

015

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3

016

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

       
ชุดที่ ๕

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

002

วันวิสาขบูชา

003

อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป

004

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

005

อานิสงส์ของการบูชา

006

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

007

อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ

008

เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า

009

เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา

010

พิสูจน์นรก

011

พิสูจน์สวรรค์

012

พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน

013

พิสูจน์โลกนี้

014

ตอบปัญหาร้อยแปด 1

015

ตอบปัญหาร้อยแปด 2

       
ชุดที่ ๖

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ

002

หลักธรรมสำหลับการครองเรือน

003

ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526

004

เศรษฐีขอทาน

005

เมตตาบารมี

006

ที่พึ่งภายใน

007

ธรรมเป็นที่พึ่ง

008

เพชรในดวงใจ

009

การสร้างชาติ

010

เรื่อง คน 2 ตา

011

ความยินดี 3 ข้อ

012

ธรรมเจดีย์ 5 ประการ

013

ความสุข 7 ประการ

014

ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข

015

ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 
ชุดที่ ๗

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1

002

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2

003

เราจะไปทางไหนกันดี

004

ไขหนอสมถะและวิปัสสนา

005

ไขหนอข้อข้องใจ

006

ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา

007

ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน

008

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1

009

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2

010

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3

011

วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16

012

วิสุทธิ 7

013

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2

       
 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

โฆษณา โปรโมทเว็บ พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
> หากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
> ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน

Thailand Web Stat

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา
cd ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คุณจรินทร์ ช่างเหล็ก ขออนุโมทนา


อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

+ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร +


มูลนิธิพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
ติดต่อขอบริจาคได้ที่ พระครูวิมลธรรมรังสี เจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์
พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๖๐๑๑,๐๒-๒๒๒-๔๙๘๑
 

ชุดที่ ๑
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3
โพธิปักขิยธรรม37ประการ
อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

 

ชุดที่ ๒
วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
กายคตาสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)
ทางสายเอก ( มรรค 8 )
ทางไปนิพพาน
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
ยอดของวิปัสสนา
มรรค ผล นิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่เมตตา รับพร

 

ชุดที่ ๓
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผล ทาน บาป บุญ
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พุทธบูชา
ไกลกังวล
มีดี
สายกรรม
มงคลชีวิต
ธรรมะจากผี
สำรวจตัวเอง
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
ผู้แทนศาสดา
สมาทานพระกรรมฐาน

 

ชุดที่ ๔
วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
สติปัฏฐาน 4
อริยะสัจจ์ 4
โพชฌงค์ 7
ปฏิจจสมุปบาท
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

 

ชุดที่ ๕
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันวิสาขบูชา
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการบูชา
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า
เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา
พิสูจน์นรก
พิสูจน์สวรรค์
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
พิสูจน์โลกนี้
ตอบปัญหาร้อยแปด 1
ตอบปัญหาร้อยแปด 2

 

ชุดที่ ๖
พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน 2 ตา
ความยินดี 3 ข้อ
ธรรมเจดีย์ 5 ประการ
ความสุข 7 ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 

ชุดที่ ๗
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2
เราจะไปทางไหนกันดี
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
ไขหนอข้อข้องใจ
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16
วิสุทธิ 7
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2
                                                                                                                                
  
           เพชรในดวงใจ(พระอาจารย์โชดก ญาณสิทธิ)
                            


                                       วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
                        แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.


 
1 001 วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน  
2 002 คำว่า (หนอ) มาจากไหน  
3 003 ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ  
4 004 สอนเดินจงกรม 6 ระยะ  
5 005 สติปัฏฐาน 4  
6 006 อริยะสัจจ์ 4  
7 007 โพชฌงค์ 7  
8 008 ปฏิจจสมุปบาท  
9 009 สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง  
10 010 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1  
11 011 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2  
12 012 เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3  
13 013 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1  
14 014 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2  
15 015 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3  
16 016 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4  


 

พระธรรมเทศนา เรื่อง ผล ทาน บาป บุญ
โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี

เรื่อง...
ดาวน์โหลด
ฟังธรรม
มงคลชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ธรรมะจากผี
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผล ทาน บาป บุญ
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พระธรรมธีรราชมหามุนี

 
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

 
 
Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ

พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)
อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ชุดที่ ๑

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร

003

ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา

004

ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก

005

วิปัสสนาที่ถูกต้อง

006

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1

007

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2

008

วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3

009

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1

010

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2

011

วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3

012

โพธิปักขิยธรรม37ประการ

013

อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

014

คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

       
ชุดที่ ๒

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน

002

คุณค่าของการปฏิบัติธรรม

003

คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร

004

กายคตาสติกรรมฐาน

005

อสุภกรรมฐาน

006

พิสูจน์นิพพาน

007

ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)

008

ทางสายเอก ( มรรค 8 )

009

พระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา )

010

เทศน์ปฎิบัติ ( ธรรมะอย่างเอกคือสามัคคี )

011

เทศน์ปฏิบัติ (ได้ยินหนอ ธรรมะ 37 ข้อ )

012

พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน

013

ไขหนอ ญาณ 16 - วิสุทธิ 7

014

ยอดของวิปัสสนาญาณ 16

015

มรรค ผล นิพพาน

       
ชุดที่ ๓

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

002

ผล ทาน บาป บุญ

003

ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป

004

ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

005

พุทธบูชา

006

ไกลกังวล

007

มีดี

008

สายกรรม

009

มงคลชีวิต

010

ธรรมะจากผี

011

สำรวจตัวเอง

012

ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต

013

คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน

014

ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน

015

ผู้แทนศาสดา

016

สมาทานพระกรรมฐาน

       
ชุดที่ ๔

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน

002

คำว่า (หนอ) มาจากไหน

003

ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ

004

สอนเดินจงกรม 6 ระยะ

005

สติปัฏฐาน 4

006

อริยะสัจจ์ 4

007

โพชฌงค์ 7

008

ปฏิจจสมุปบาท

009

สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง

010

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1

011

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2

012

เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3

013

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2

015

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3

016

เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

       
ชุดที่ ๕

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

002

วันวิสาขบูชา

003

อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป

004

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

005

อานิสงส์ของการบูชา

006

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

007

อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ

008

เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า

009

เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา

010

พิสูจน์นรก

011

พิสูจน์สวรรค์

012

พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน

013

พิสูจน์โลกนี้

014

ตอบปัญหาร้อยแปด 1

015

ตอบปัญหาร้อยแปด 2

       
ชุดที่ ๖

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ

002

หลักธรรมสำหลับการครองเรือน

003

ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526

004

เศรษฐีขอทาน

005

เมตตาบารมี

006

ที่พึ่งภายใน

007

ธรรมเป็นที่พึ่ง

008

เพชรในดวงใจ

009

การสร้างชาติ

010

เรื่อง คน 2 ตา

011

ความยินดี 3 ข้อ

012

ธรรมเจดีย์ 5 ประการ

013

ความสุข 7 ประการ

014

ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข

015

ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน

 
ชุดที่ ๗

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1

002

เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2

003

เราจะไปทางไหนกันดี

004

ไขหนอสมถะและวิปัสสนา

005

ไขหนอข้อข้องใจ

006

ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา

007

ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน

008

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1

009

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2

010

อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3

011

วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16

012

วิสุทธิ 7

013

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1

014

เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2

       
 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

โฆษณา โปรโมทเว็บ พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
> หากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
> ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน

Thailand Web Stat
Heute waren schon 8 Besucher (15 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=