vipassana - M 4 หอ มรดกไทย
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt
 
To celebrate H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า โครงการหอมรดกไทย

Thai heritage treasury
-- www.heritage.thaigov.net --

เนื่อง ในอภิลักขิตสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำโครงการ หอมรดกไทย เข้าร่วมถวายสักการะ เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ของ ชาติไทย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่ ครั้งโบราณกาล เผยแพร่ ศาสนาประจำชาติไทย อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ ที่ดีงามของชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของ พระบรมกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ที่ได้สร้างสรร นำประเทศไทยตลอดมา
ร า ย ก า ร
ชาติ
. สุภาษิตไทยวันนี้
. นานาทรรศนะ
. เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
. ปกิณกะ
. เหตุการณ์ในอดีต (๑๒)
. เรื่องของไทยในอดีต
. เรื่องของชนชาติไทย
. ภูมิศาสตร์ของไทย
. ก่อนสมัยสุโขทัย
. กรุงสุโขทัย(๙)
. กรุงศรีอยุธยา(๑๒)
. กรุงเทพมหานคร(๑๒)
. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่(๖)
. อุทยานประวัติศาสตร์(๙)
.เมืองเก่าของไทย(๗๕)
.ทำเนียบหัวเมือง
. การทหารของไทย(๗)
. ธงชัยเฉลิมพล(๗)
. ทหารรักษาพระองค์
. ทหารอาสาต่างชาติ (๙)
.รู้เรื่องเมืองสยาม
.ประเทศเพื่อนบ้านของไทย(๑๑)
. ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
. เหตุการณ์ปี ร.ศ.๑๑๒
. เหตุการณ์ปี ๒๔๗๕
. กรณีพิพาทอินโดจีน(๖)
. การรบที่กาะช้าง
. สงครามมหาเอเซียบูรพา(๑๕)
. สงครามเกาหลี
. สงครามเวียตนาม
. กรณีปราสาทพระวิหาร
. ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
. อนุสาวรีย์วีรชน(๔๐)
. สารานุกรมฉบับย่อ(๒๘)
. ตัวหนังสือไทย
. เรียนหนังสือไทยสมัยก่อน
. รามเกียรติ์ (๕๖)
. ขุนช้าง ขุนแผน(๔๗)
. พระอภัยมณี(๖๔)
. นิราศ(๑๒)
. กาพย์เห่เรือ(๗)
. สุภาษิตไทย(๑๘)
. ธรรมเนียมประเพณีไทย
. โหราศาสตร์ไทย
. เพลงไทยให้สาระ(๓๘๓)
. เงินตราไทย(๓)
. เครื่องดนตรีไทย(๑๐)
. หมากรุกไทย(๑๘)
. มวยไทย
. สมุนไพรไทย(๖๕)
. พันธุ์ไม้ดอกไทย(๑๒๒)
. นกในประเทศไทย(๓๙)
. อุทยานแห่งชาติ(๗๒)
ทางบก(๔๘)
ทางทะเล(๒๔)
. เที่ยวทั่วไทย(๓๐๓)
. เที่ยวไปชมไป(๒)
spacer.gif (809 bytes)
ศาสนา
. การบริหารคณะสงฆ์ (๔)
. การศึกษาพระปริยัติธรรม
. กฎหมายพระสงฆ์ของไทย(๑๐)
. สมเด็จพระสังฆราช(๑๙)
. ทำเนียบสมณศักดิ์(๙)
. พัดยศสมณศักดิ์(๘)
. คณะสงฆ์จีนนิกาย(๔)
. คณะสงฆ์อนัมนิกาย(๘)
. พระพุทธรูปสมัยต่างๆ(๘)
. พระพุทธรูปสำคัญ(๒๒)
. พระพุทธรูปปางต่างๆ(๑๑)
. พระพุทธรูปประจำวัน(๗)
. พระธาตุเจดีย์(๑๔)
. พระพุทธบาท(๓)
. พระแท่น(๒)
. พระไตรปิฎก(๓)
. การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
. การบัญญัติพระวินัย
. โสพัสปัญหา
. พุทธประวัติ(๖๗)
. พระอสีติมหาสาวก(๖๘)
. พุทธศาสนสุภาษิต(๒๓)
. พุทธานุวัตร
. วันสำคัญในพระพุทธศาสนา(๕)
. พุทธศาสนพิธี
. พระป่าและวัดป่า
. พุทธศาสนาในปัจจุบัน
. ภัยแห่งพุทธศาสนา
. ศาสนาต่างๆในไทย(๔)spacer.gif (809 bytes)
พระมหากษัตริย์
. พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย(๖)
. พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา
. พระมหากษัตริย์สมัยธนบุรี
. พระบรมราชจักรีวงศ์(๙)
. พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล(๙)
. พระราชลัญจกร(๙)
. เครื่องราชกกุธภัณฑ์(๖)
. ธงในองค์พระมหากษัตริย์(๗)
. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(๑๑)
. น้ำอภิเษก(๖๘)
. พระราชพิธีสิบสองเดือน(๑๒)
. พระราชานุกิจ
. จอมทัพไทย
. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
. เหรียญอันเนื่องจากการรบ(๘)
. พระบรมมหาราชวัง(๗)
. ประชุมพงศาวดาร
. ราชการสงครามฯ(๑๔)
. งานกู้ชาติฯ(๑๔)
. ประชุมพระราชปุจฉา(๗๖)
. พระราชหัตถเลขา ใน ร.๔(๑๐๑)
. พระบรมราโชบายฯ ร.๕
. พระราชดำรัส ใน ร.๕(๙๓)
. พระราชนิพนธ์ ใน ร.๖(๒๔)
. ร.๖ กับการป้องกันประเทศ
. พระราชดำริใน ร.๗
. พระบรมราโชวาท


เรื่องของชนชาติไทย สุภาษิตไทยวันนี้ นานาทรรศนะ ปกิณกะ เหตุการณ์ในอดีต(๑๒)


เสนอร่างรัฐธรรมนูญ
เรื่องของไทยในอดีต
ภูมิศาสตร์ของไทย
ก่อนสมัยสุโขทัย
กรุงสุโขทัย(๙)
กรุงศรีอยุธยา(๑๒)
กรุงเทพมหานคร(๑๒)
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่(๖)
อุทยานประวัติศาสตร์(๙)
เมืองเก่าของไทย(๗๕)
ทำเนียบหัวเมือง
  การทหาร
การทหารของไทย (๗)
ธงชัยเฉลิมพล(๗)
ทหารรักษาพระองค์
ทหารอาสาต่างชาติ(๙)
รู้เรื่องเมืองสยาม
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย(๑๑)
ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
เหตุการณ์ปี ร.ศ.๑๑๒
เหตุการณ์ปี ๒๔๗๕
กรณีพิพาทอินโดจีน(๖)
การรบที่กาะช้าง
สงครามมหาเอเซียบูรพา(๑๕)
สงครามเกาหลี
สงครามเวียตนาม
กรณีปราสาทพระวิหาร
กรณีโรฮิงยา
ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
อนุสาวรีย์วีรชน(๔๐)
  ภาษาและหนังสือ
สารานุกรมฉบับย่อ(๒๘)
ตัวหนังสือไทย
เรียนหนังสือไทยสมัยก่อน
รามเกียรติ์ (๕๖)
ขุนช้าง ขุนแผน(๔๗)
พระอภัยมณี(๖๔)
นิราศ(๑๒)
กาพย์เห่เรือ(๗)
สุภาษิตไทย (๑๘)
ธรรมเนียมประเพณีไทย
โหราศาสตร์ไทย
เพลงไทยให้สาระ(๓๘๓)
 
เงินตราไทย(๓)
เครื่องดนตรีไทย(๑๐)
หมากรุกไทย(๑๘)
มวยไทย
สมุนไพรไทย(๖๕)
พันธุ์ไม้ดอกไทย(๑๒๒)
นกในประเทศไทย(๓๙)
อุทยานแห่งชาติ(๗๒)

(National Park)
ทางบก(๔๘)
ทางทะเล(๒๔)
เที่ยวทั่วไทย(๓๑๕)
เที่ยวไปชมไป (๒)
Heute waren schon 8 Besucher (145 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=