vipassana - พระไตรปิฎก
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  => พระไตรปิฏกฉบับประชาชน
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

 

คัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎกเถรวาท
๔๕ เล่ม
Mahajula Tripiṭaka.jpg

    พระวินัยปิฎก    
   
                                       
คัมภีร์
สุตตวิภังค์
คัมภีร์
ขันธกะ
คัมภีร์
ปริวาร
               
   
    พระสุตตันตปิฎก    
   
                                                      
คัมภีร์
ทีฆนิกาย
คัมภีร์
มัชฌิมนิกาย
คัมภีร์
สังยุตตนิกาย
                     
   
   
                                                                     
คัมภีร์
อังคุตตรนิกาย
คัมภีร์
ขุททกนิกาย
                           
   
    พระอภิธรรมปิฎก    
   
                                                           
สงฺ วิภงฺ ธา
ปุ.
กถา ยมก ปัฏฐานปกรณ์
                       
   
         
 


พระไตรปิฎก ๔๕ เล่มพระวินัยปิฎก ๘ เล่

พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๓
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๖
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๘


พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม


ทีฆนิกาย เล่ม ๑-๓


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓

มัชฌิมนิกาย เล่ม ๔-๖


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖

สังยุตตนิกาย เล่ม ๗-๑๑

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑

อังคุตตรนิกาย เล่ม ๑๒-๑๖


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖

ขุททกนิกาย เล่ม ๑๗- ๒๕


พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๘
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๐
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๒
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕

พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม

พระอภิธรรม เล่มที่ ๑
พระอภิธรรม เล่มที่ ๒
พระอภิธรรม เล่มที่ ๓
พระอภิธรรม เล่มที่ ๔
พระอภิธรรม เล่มที่ ๕
พระอภิธรรม เล่มที่ ๖
พระอภิธรรม เล่มที่ ๗
พระอภิธรรม เล่มที่ ๘
พระอภิธรรม เล่มที่ ๙
พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๐
พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๑
พระอภิธรรม เล่มที่ ๑๒

ความหมายพระไตรปิฎก
ความหมายพระวินัยปิฎก
ความหมายพระสุตตันตปิฎก
ความหมายพระอภิธรรมปิฎก

ชาดก
   - มหานิบาตชาดก พระเจ้าสิบชาติ
   - แนะนำ 108 ชาดก
  พจนานุกรมพุทธศาสน์
   - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
   - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
  หน้าอานิสงส์ มี 40 อานิสงส์
  เอตทัคคะ (ผู้ที่เป็นเอกด้านต่างๆ)
   - หมวดภิกษุ 41 ท่าน
   - หมวดภิกษุณี 13 ท่าน
   - หมวดอุบาสก 10 ท่าน
   - หมวดอุบาสิกา 10 ท่าน
  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ มี 605 หน้า
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มี 10 หน้า
  พระอนาคตวงศ์ 10 หน้า
  บทสวดมนต์ มี 16 หน้า

 
 • อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ...นางมาคิดว่าเมื่อชาติก่อนเราไม่ทำบุญให้ทานมาชาตินี้จึงได้ตกระกำ ลำบากถึงเวลาทำบุญกับเขาบ้างก็ไม่มีทรัพย์อะไรทั้งตัวก็มีผ้านุ่งผืนเดียว จึงตั้งจิตว่าคราวนี้จะเป็นจะตายก็จะต้องขอทำบุญคราวนี้ให้ได้ นางอมัยทาสีจึงทนความอับอายขายหน้านำใบไม้มาห่มแล้ว..
  . อ่านต่อ

 • อานิสงส์ปิดทองพระพุทธรูป
  เมื่อทองไม่พอจึงรำพึงในใจว่า"ใครหนอจักทำเนื้อมนุษย์ให้เป็นทองได้" | ในครั้งนั้นท้าวสักกเทวราชได้เสด็จลงมายืนอยู่ตรงหน้าแสดงตนเป็น ช่างทองต่อพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เมื่อทราบว่าช่างทองนั้นสามารถทำเนื้อให้เป็นทองได้แล้ว..
  . อ่านต่อ

 • พระสารีบุตรเถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา) เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
  เบื่อโลกจึงออกบวช/ได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญา/ถูกพระภิกษุหนุ่มฟ้อง/ เปรียบตนด้วยอุปมา ๙ อย่าง / ถูกพราหมณ์ตี / ถูกนันทกยักษ์ทุบ / เป็นต้นแบบการทำสังคายนา / พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนิพพาน / เทศน์โปรดโยมแม่แล้วนิพพาน ..
  .อ่านทั้งหมด

 • พระภิกษุณี กีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  เงินทองของเศรษฐีกลายเป็นถ่าน / ถ่านกลับเป็นเงินทองตามเดิม / อุ้มศพลูกหาหมอรักษา / พระศาสดาบอกยาให้ .
  ..อ่านทั้งหมด

 • อุบาสกอนาถปิณฑิกเศรษฐี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
  ได้ชื่อใหม่เพราะให้ทาน / สำเร็จพระโสดาบัน / สร้างวัดถวาย / ทำบุญจนหมดตัว / ขับไล่เทวดา / ต้นแบบการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย / มอบภารกิจของตนให้ลูกหลาน / ลูกสาวป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย / พระโสดาบันร้องไห้ไปกราบทูลพระศาสดา ..
  .อ่านทั้งหมด

 • อุบาสิกานางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
  เศรษฐีตกยาก / ได้นามว่าสามาวดี / นางสามาวดีบรรลุโสดาบัน / นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระศาสดา / จ้างนักเลงด่าพระพุทธองค์ / นางสามาวดีถูกใส่ความเรื่องไก่ / ถูกใส่ความเรื่องงู / อานุภาพแห่งเมตตาธรรม/นางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นพร้อมหญิงสหาย / ชดใช้กรรมเก่า / กรรมใหม่ให้ผลทันตา ..
  . อ่านทั้งหมด

 

พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์

: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


 สมณะและพราหมณ์ที่แท้จริงมีคุณสมบัติอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์ ๖ ประการนี้ (คือ อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือว่าเป็น พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ เพราะท่านเหล่านั้นไม่กระทำแจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือของความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะและพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์ ๖ ประการนี้ ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และเป็น พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ...”

 

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


 
                                               

                เสียงอ่านพระไตรปิฏก

พระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน มหาจุฬาลงกรณ์ / พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๑  
dl เวรัญชกัณฑ์
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๑
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๒
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๓
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๔
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑) ตอนที่ ๕
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๑
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๒
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๓
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๔
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒) ตอนที่ ๕
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๑
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๒
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓) ตอนที่ ๓
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๑
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๒
dl ปาราชิกกัณฑ์ (ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔) ตอนที่ ๓
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๑
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๒
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท) ตอนที่ ๓
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (กายสัคคสิกขาบท)
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (อัตตกามปารีจริจริยาสิกขาบท)
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สัญจริตตสิกขาบท) ตอนที่ ๑
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สัญจริตตสิกขาบท) ตอนที่ ๒
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (กุฏิการสิกขาบท)
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (วิหารการสิกขาบท)
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท)
dl สังฆาทิเสสกัณฑ์ (สังฆเภทสิกขาบท)พระไตรปิฎกฉับบเสียงอ่าน มหาจุฬาลงกรณ์ / พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๑
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๒
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๓
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๔
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๕
dl พรหมชาลสูตร 1 ตอนที่ ๖
dl สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๑
dl สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๒
dl สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๓
dl สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๔
dl สามัญญผลสูตร ตอนที่ ๕
dl อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๑
dl อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๒
dl อัมพัฎฐสูตร ตอนที่ ๓
dl โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๑
dl โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๒
dl โสณทัณฑสูตร ตอนที่ ๓
dl กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๑
dl กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๒
dl กูฎทันตสูตร ตอนที่ ๓
dl มหาลิสูตร
dl ชาลิยสูตร
dl มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๑
dl มหาสีหนาทสูตร ตอนที่ ๒
dl โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๑
dl โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๒
dl โปฎฐปาทสูตร ตอนที่ ๓
dl สุภสูตร ตอนที่ ๑
dl สุภสูตร ตอนที่ ๒
dl สุภสูตร ตอนที่ ๓
dl เกฎฎสูตร
dl โลหิจจสูตร
dl เตวิชชสูตร ตอนที่ ๑
dl เตวิชชสูตร ตอนที่ ๒

 
เริ่มแรก     ย้อนกลับ     1     2      3     4       5      6       7        8      9    10   ถัดไป      สุดท้าย    
 


พระไตรปิฎกฉับบเสียงอ่าน มหาจุฬาลงกรณ์ / พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑
dl มาติกา
dl กามาวจรกุศลาจิต
dl รูปาวจรกุศลจิต
dl อรูปาวจรกุศลจิต
dl อกุศลบท
dl กามาวจรวิปากจิต
dl ทุธิกสุญญตะ
dl รูปกัณฑ์
dl รูปวิภัตติ
dl อนุปาทารูป
dl ติกนิทเทส
dl จตุกกนิทเทส
dl นิกเขปกัณฑ์
dl ทุกนิกเขป
dl คันถโคจฉกะ
dl อุปาทานโคจฉกะ
dl ปิฎฐิทุกะ
dl อัฎฐกถากัณฑ์
dl ทุกอัตถุทธาระ
dl ปรามาสโคจฉกะHeute waren schon 8 Besucher (116 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=