vipassana - การใช้ชีวิตคู่
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt
    การใช้ชีวิตคู่         1 ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคนน่าเบื่อ
    
       2 วิธีทำให้ตัวเราเองไม่โกรธง่าย
    
       3 วิธีป้องกันคนรักนอกใจ
    
       4 วิธีเลือกคู่ครอง
    
       5 วิธีหาความสุขภายในครอบครัว
    
       6 สร้างตนให้ดีด้วยทฤษฎี 3 ก.
    
       7 สิ่งที่ภรรยาควรปฏิบัติ
    
       8 สิ่งที่ภรรยาพึงประพฤติเสมอ
    
       9 สิ่งที่สามีควรรู้
    
       10 หลักการเลี้ยงดูให้บุตรดี
    
       11 หลักในการใช้ชีวิตคู่ที่ดี

"วิธีเลือกคู่ครอง"

(เข้าชมทั้งหมด 906 คน)

            
สมัยโบราณส่วนใหญ่การมีครอบครัว พ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่จะเป็นผู้เลือกคู่ครองให้ลูก แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ชายและหญิงมักจะตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตนเองโดยขอคำปรึกษาจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ การเลือกคู่ครองเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตคู่ นับเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต ถ้าเลือกคู่ครองที่ดีแล้วก็เท่ากับชีวิตครอบครัวได้ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเอง


 

การเลือกคู่ครองของแต่ละบุคคล มีอุดมคติ และเหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อความรักความอบอุ่น การมีชีวิตคู่จะช่วยให้สมหวังในความรักและช่วยให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ร่วมกับผู้ที่ตนรัก
2. เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของธรรมชาติที่มีมาแต่เดิม
3. เพื่อสร้างฐานะทางครอบครัว ซึ่งอาจนำไปสู่สภาพครอบครัวใหม่ที่มีฐานะดีกว่าเดิม หรือช่วยให้ฐานะที่มีอยู่เดิมนั้นดียิ่งขึ้น 


หลักเกณฑ์ในการเลือกคู่ครอง
1. ความรักและความพึงพอใจ
2. วุฒิภาวะของคู่สมรส
วุฒิภาวะ หมายถึง ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคม ได้แก่
2.1 อายุของคู่สมรส
2.2 สุขภาพกายสมบูรณ์
2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
2.4 ระดับสติปัญญา
3. บุคลิกภาพ
4. ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ฐานะทางเศรษฐกิจ
 
 
    สุภาพสตรีผู้มีปรีชา ต้องไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียร ขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ทำสามีให้ขัดเคือง ไม่ประพฤติแสดงความหึงหวงสามี และบูชาผู้ที่สามีมีความเคารพ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน     สงเคราะห์คนทางฝ่ายของสามี ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดประพฤติตนเช่นนี้ นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทพธิดาในสวรรค์

        การที่จะนำตนให้พ้นจากอาสวกิเลส ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เข้าถึงอายตนนิพพานได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำหรับนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจเต็มเปี่ยมย่อมตระหนักดีว่า การสร้างบุญบารมี เป็นกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง บุญที่เราสร้างนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุน ให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิต เราจะก้าวไปในเส้นทางแห่งสังสารวัฏได้อย่างสะดวกสบาย สามารถสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปได้ เป็นบุญต่อบุญ สมบัติต่อสมบัติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม การสร้างบารมีอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี้ นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อตัวของเรา รวมถึงชาวโลก ทั้งหลาย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน อุคคหสูตร ว่า
 
        "สุภาพสตรีผู้มีปรีชา ต้องไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียร ขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ให้ความปรารถนา ทั้งปวง ไม่ทำสามีให้ขัดเคือง ไม่ประพฤติแสดงความหึงหวงสามี และบูชาผู้ที่สามีมีความเคารพ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนทางฝ่ายของสามี ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นารีใดประพฤติตนเช่นนี้ นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทพธิดาในสวรรค์"

        ที่ยกพุทธวจนะบทนี้ขึ้นมากล่าว ด้วยปรารภเหตุจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน ที่มีอัตราการหย่าร้างของสามีภรรยาสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนก็หย่าร้างกันแล้ว เป็นการบ่งบอกถึงความล้มเหลวในชีวิตผู้ครองเรือน สมัยก่อน การหย่าร้างกันถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเมื่อตัดสินใจแต่งงานกันแล้ว ต้องปรับตัวเข้าหากัน แสวงจุดร่วมสมานจุดต่างของกันและกัน แต่ในปัจจุบัน การหย่าร้างดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ ไม่พอใจก็แยกกันอยู่ ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา มีผลกระทบถึงพวกเรา และสังคมประเทศชาติอีกด้วย

        ที่เป็นเช่นนี้ เพราะไม่มีหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามพุทธวิธี ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง นักปราชญ์บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนในสมัยก่อนถือว่า การใช้ชีวิตคู่เป็นเรื่องละเอียด อ่อน จำเป็นต้องพินิจพิจารณาไตร่ตรองในการเลือกคู่ครองกันให้มากๆ จะอาศัยเพียงอำนาจกิเลสหรือความรักชั่ววูบไม่ได้ เพราะจะต้องอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิต เมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้ว จำเป็นต้องช่วยกันพาย ต้องมีความคิด คำพูด และการกระทำไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เช่นนั้น จะเป็นเหตุให้นาวาชีวิตล่มลงกลางคันได้

        เหมือนเรื่องของมโหสถบัณฑิตผู้รู้จักวิธีการเลือกคู่ครอง เลือกสตรีที่มีศีล และทิฏฐิเสมอกับตนเอง ทำให้ได้ศรีภรรยาเข้ามาเสริมบารมี ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ครั้งนี้เรามาฟังเรื่องราวการเลือกคู่ครองของมโหสถบัณฑิตว่า ท่านมีหลักในการเลือกคู่ครองไว้อย่างไร

        *เมื่อมโหสถเติบโตเป็นหนุ่ม พระนางอุทุมพรผู้เป็นราชเทวีของพระเจ้าวิเทหราช ทรงดำริว่า มโหสถเติบโตเป็นหนุ่ม มียศฐาบรรดาศักดิ์ และตำแหน่งมั่นคงแล้ว ควรจะมีคู่ครอง จะได้เป็นหลักเป็นฐาน จึงเรียกมโหสถเข้ามาปรึกษา โดยพระนางจะขอรับเป็นคนเลือกหญิงงามให้เป็นคู่ครอง และจะเป็นเจ้าภาพ จัดงานแต่งงานให้อย่างสมเกียรติอีกด้วย มโหสถเป็นคนมีปัญญา เมื่อเห็นว่า ต้องแต่งงาน ก็ปรารถนาที่จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืน จึงปฏิเสธความหวังดีของพระนาง โดยขอเป็นผู้เลือกหญิงที่เหมาะสมมาเป็นคู่ครองด้วยตนเอง

        มโหสถได้ให้เหตุผลไว้หลายอย่าง มีอยู่ตอนหนึ่งท่านกล่าวไว้น่าคิดว่า
 

" ภรรยาที่จะเป็นคู่ชีวิตของชาย ต้องมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ
 
        - มีความรักในสามีเหมือนมารดารักบุตรน้อย
        - มีความเคารพเหมือนน้องสาวเคารพพี่ชาย
        - มีความซื่อตรงเหมือนเพื่อนร่วมตาย
        - และมีความจงรักภักดีเหมือนทาสีรักนาย
 
        ชายใดได้คู่ครองที่ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งสี่นี้แล้ว แม้จะอยู่ในกระท่อมหลังเล็ก ก็เหมือนอยู่ในวิมานเมืองสวรรค์ หากไม่ครบบริบูรณ์ทั้ง ๔ ประการ ขอเพียงได้หญิงที่มีคุณสมบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ก็ยังคงเป็นคู่ครองที่ดีของฝ่ายชายได้"

        นอกจากนี้ มโหสถยังได้กล่าวเสริมไว้ว่า  "การที่เอาความรักไปวางไว้ที่ความดี จะทำให้ความรักนั้นยืนนาน ความรัก อย่างนี้จะหมดไปต่อเมื่อคู่ครองหมด ความดี คนที่มีอัธยาศัยดี แม้ชีวิตร่างกายจะแตกดับเป็นเถ้าผงธุลีไปแล้ว ความดีก็ยังไม่หมด  เมื่อความดียังไม่หมดความรักก็ยังคงอยู่ แต่หากเอาความดีไปไว้ตรงที่ความรัก ความยืนยาวของความรักชนิดนี้มีน้อยนิด เพราะรักกับชังอยู่ใกล้กันมาก คู่ครองที่ เอาความดีไปไว้ที่รัก เห็นอะไรก็ดีไปหมดในยามรัก เมื่ออยู่ร่วมกันได้ไม่นาน ก็มักจะ มีเรื่องระหองระแหงกัน สุดทางรักชนิดนี้คือหย่าร้าง ต่างคนต่างไปตามวิถีชีวิตของตน"

        เมื่อมโหสถสาธยายให้เหตุผลเช่นนั้นแล้ว จึงกราบทูลลากลับไปที่พัก เพื่อแสวงหาสตรีในอุดมคติมาเป็นคู่ครอง   ท่านได้ปลอมตัวเป็นนายช่างชุนผ้า มีกระเป๋าเครื่องมือในการเย็บปักถักร้อย พร้อมด้วยกระเป๋าหนังที่จุเงิน ๑,๐๐๐ กหาปณะ และผ้าสาฎกเนื้อดีผืนหนึ่ง จากนั้นได้เดินทางออกนอกเมืองไปตามลำพัง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เปลี่ยนชื่อตนเองเป็นชื่อ  โสมทัต

        ครั้งนั้นมีธิดาของเศรษฐีตกยากชื่ออมราเทวี นางมีรูปงาม ได้รับการฝึกมารยาทตามแบบฉบับของกุลสตรีทุกอย่าง วันนั้นนางหุงข้าวต้มแต่เช้า หาบเดินไปหาบิดาที่กำลังไถนา ได้พบกับมโหสถซึ่งกำลังเดินผ่านไปพอดี มโหสถสังเกตเห็นกิริยาอาการและลักษณะผู้ดีของนาง จึงอยากเลียบเคียงสนทนากับนาง    ได้ถามนางเป็นภาษาใบ้ด้วยการยื่นกำมือตั้งแต่ไกล
 
        นางอมรารู้ความหมายว่า การกำมือหมายถึงมีคู่ครองแล้ว แต่ถ้าแบมือออกแสดงว่า ยังไม่ได้อยู่ในปกครองของชายใด นางจึงตอบด้วยการแบมือออก เมื่อมโหสถรู้ว่านางยังไม่ได้แต่งงาน จึงเดินเข้าไปถามใกล้ๆ ว่า "นางผู้เจริญ เธอชื่ออะไร" ฝ่ายหญิงสาวตอบว่า "สิ่งใดไม่มีในอดีต ในอนาคตหรือในปัจจุบัน สิ่งนั้นเป็นชื่อของข้าพเจ้า"
 
        มโหสถเป็นคนมีปัญญา จึงเฉลยว่า "นางผู้เจริญ ชื่อว่าความไม่ตายไม่มีในโลก ฉะนั้น เธอจึงชื่อว่าอมรา" เมื่อได้รับ คำยืนยันว่า ชื่ออมรา มโหสถจึงถามต่อว่า "เธอจะนำข้าวต้มนี้ไปให้ใคร"
หญิงสาวตอบเป็นปริศนาว่า "ข้าพเจ้านำไปเพื่อ   บุพเทวดา"
มโหสถกล่าวว่า "พ่อแม่ได้ชื่อว่าเป็นบุพเทวดา   เธอคงจะนำข้าวต้มไปให้บิดาของเธอใช่ไหม"
นางยืนยันว่าใช่
 
        ครั้นมโหสถถามถึงบิดา นางตอบว่า "บิดาของดิฉัน ทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสอง อยู่ที่ที่เมื่อถูกนำไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย"  มโหสถตรองดูก็รู้ว่า การไถนาชื่อว่าการทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสอง ส่วนป่าช้าเป็นสถานที่ที่ไปแล้วจะไม่กลับมาอีก เห็นทีบิดาของเธอจะไถนาในที่ใกล้ป่าช้า

        เมื่ออมราสาวงามเห็นว่ามโหสถตอบปริศนาของนางได้ถูกหมด ก็ดีอกดีใจ เพราะในชีวิตที่ผ่านมา มีชายหนุ่มมากมายในหมู่บ้านผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ไม่มีใครพอจะมีปัญญาสนทนากับนางได้  ครั้นเห็นมโหสถผู้มีรูปกายที่งดงาม อีกทั้งมีสติปัญญา และวาทศิลป์ในการเจรจาปราศรัย ก็รู้สึกชื่นชมอยู่ในใจ
 
        ท่านทั้งสองจะได้เป็นคู่บุญกันหรือไม่ เรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไป ขอให้พวกเราทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ใครที่ครองเรือนอยู่ ให้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันอย่าได้ขาด ทำไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกคน
 
*มก. มโหสถบัณฑิต เล่ม ๖๓ หน้า ๓๘๒
 
โดย : พระราชภาวนาวิสุทธิ์


บท​ความ​นี้​เขียนขึ้น​จาก​ประสบการณ์จริง​ ​ของพา​เมลา​ ​ฮิลล์​ ​เนตเติลตัน ​อยู่​ใน​นิตยสารเรด​ ​บุ๊ก​ ​ซึ่ง​รวบรวม​ความ​ผิดพลาด​ ​จาก​ชีวิตสมรสของเธอ​ ​ชนิดกลั่นออกมา​จาก​ใจ​ ​ทำ​ให้​พอ​จะ​มีบทเรียนเล่าสู่​กัน​ฟัง​ ​เป็น​อุทาหรณ์​ไม่​ให้​คุณ​ผู้​อ่าน​ ​ก้าวพลาดอย่างที่​เธอเคยถลำ​มา​แล้ว​ ​ฟังดูช้ำ​เลือดช้ำ​หนอง​เป็น​ที่น่าพิสมัยดีจัง​ ​ตอนแรกกะ​จะ​เม้าท์ว่า​ ​มา​จาก​ประสบการณ์ตัวเองสักหน่อย​ ​กะ​จะ​ทำ​เป็น​ผู้​อวดรู้​ ​แต่พออ่านไตเติลเค้า​เขียนว่า "ทุกครั้งที่ฉันแต่งงาน​ ​ฉันคิดเสมอว่า​ ​มันหมาย​ถึง​การผูกพันตลอดกาล​ ​แต่ที่​ไหน​ได้​ ​ฉันโชคร้าย​ ​และ​ผ่านการแต่งงาน​แล้ว​ 4 ครั้ง​ ​หลังหย่ามา​ 3 หน" ​อ่าน​ถึง​ตรงนี้​เลย​ไม่​กล้า​แหยม​ ​เพราะ​สวย​ไม่​ถึง​ขั้น​จะ​ได้​แต่ง​ 4 ครั้งแน่​

จาก​ประสบการณ์หย่ามา​ 3 หน นี้​เอง​ ​ทำ​ให้​เรียนรู้​ถึง​เคล็ดลับที่​จะ​ใช้​ชีวิตคู่​ ​อย่างมี​ความ​สุขสักที​ ​จะ​ได้​ไม่​เป็น​ม่ายถาวร​ ​เหตุนี้​ถ้า​ใครอยากมี​ความ​สุข​ใน​ชีวิตรัก​ ​จงรู้​ไว้​เถอะว่า​...

1. อย่า​เปลี่ยน​เขา ​แต่​เปลี่ยนตัวคุณเอง​ ​อย่างไรก็ตาม​ ​ถ้า​เขา​ทำ​อะ​ไร​ให้​คุณ​ไม่​ชอบใจชนิดรับ​กัน​ไม่​ได้​จริงๆ​ ​ลองบอกสิ่ง​นั้น​ให้​เขา​ฟัง​ ​แต่อย่า​ใช้​น้ำ​เสียงโมโหโกรธา​หรือ​ตั้งท่า​จะ​ราวี​

2. บางครั้งคุณจำ​เป็น​ต้อง​ปฏิบัติ​ไปตามกฎของคนที่คุณรักบ้าง ​ไม่​ควรทำ​อะ​ไรตามแต่​ใจตัวเอง​ ​อย่าลืมว่า​ ​คุณกำ​ลัง​ใช้​ชีวิต​อยู่​ร่วม​กัน​นะ​ ​ไม่​ใช่​เป็น​โสดอีกต่อไป​แล้ว​

3. ปรับจิตใจตัวเองเสีย​ใหม่ ไม่​ว่าคุณ​จะ​เป็น​คนเหล็กแค่​ไหน​ ​ถ้า​ต้อง​อยู่​กับ​ใครสักคนขึ้นมา​ ​คุณ​ต้อง​ดัดแปลงทัศนคติ, ความ​คิด​และ​การแสวงหา​ความ​สุขแบบเดิมๆ​ ​มา​เป็น​ใน​ลักษณะที่มนุษย์​ 2 คนทำ​ร่วม​กัน​ได้​แล้ว​จะ​รู้ว่า​ ​ชีวิต​ยัง​มี​เรื่องสนุก​ให้​ตักตวงไปพร้อมๆ​ ​กัน​อีกหลายอย่าง

4. แต่ขอ​ให้​ระลึก​ไว้​ว่า​ ​คุณ​เป็น​คนควบคุมชีวิตของตัวเอง ​จะ​ทำ​สวย​หรือ​โปรยเสน่ห์​ให้​เขา​หลง​ ​ก็ขึ้น​อยู่​กับ​คุณเองนั่นแหละ​ ​ว่า​จะ​หมั่นทำ​ตัวเซ็กซี่​หรือ​ปล่อย​เป็น​พะ​โล้​

5. คุย​ถึง​เรื่องที่ดี​และ​ไม่​ดี​ ​ให้​กัน​และ​กัน​ฟัง

6. บางครั้งก็​ต้อง​เป็น​หมอ ​รักษา​เรื่องบาดหมางระหว่าง​กัน

7. พูด​ให้​น้อย​ ​แต่ทำ​ให้​มาก ​ซึ่ง​ประการหลังหมาย​ถึง​หมั่นแสดง​ความ​รักต่อ​เขา​ ​เช่นจุมพิต​กัน​บ่อยๆ​ ​หรือ​ส่งสายตาระยิบระยับ​ให้​กัน

8. รัก​ใน​ข้อบกพร่องของคนที่​เรารัก

9. ทำ​ใจ​ให้​ได้​ว่า ​ผู้​ชาย​ไม่​ชอบ (เรื่องหยุมหยิมของภรรยา) ​เหมือน​กัน​ทุกคน

10. ตรงข้าม ​ผู้​ชาย​จะ​ต่าง​กัน​ใน​เรื่องการเอา​ใจ​ใส่​ภรรยา

11. อย่ากังวล​กับ​เรื่องจุกจิกมากไป ​เช่น​ ​บางคู่​แม้​แต่ยาสีฟัน​ยัง​ใช้​คนละยี่ห้อ​ ​จึง​เสนอวิธีคลี่คลายปัญหาซื้อมันซะ​ทั้ง​ 2 ยี่ห้อ นั่นแหละ​ ​จะ​ได้​ไม่​ต้อง​พะวงว่า​ ​ควรซื้อยี่ห้อไหนดี​ ​ถ้า​ซื้อที่​เราชอบ​แล้ว​เดี๋ยว​เขา​จะ​ไม่​ชอบ​ ​โอ๊ย​...​ละ​เอียดไป​กัน​ใหญ่

12. ถ้า​จำ​เป็น​ต้อง​มีปากเสียง​กัน ​ให้​เลือกทะ​เลาะ​ใน​เรื่องที่ฉลาดๆ​ ​หน่อย​ ​อย่าลืมว่า​ ​ความ​คิดต่าง​กัน​ไม่​ได้​หมาย​ความ​ว่า​ ​เรา​ไม่​รัก​กัน

13. ท่อง​ไว้​ว่า ​มีทางออกสำ​หรับข้อขัดแย้ง​ทั้ง​ปวงเสมอ

14. หัด​ใช้​ความ​เข้า​ใจ​เป็น​สะพานเชื่อม​ถึง​กัน

15. อยาก​จะ​รัก​กัน​นานๆ ​ควรปฏิบัติต่อ​กัน​อย่าง​ให้​เกียรติ​และ​นุ่มนวล

16. อย่าสับสนว่า ​ชีวิตสมรส​จะ​เหมือนการออกเดท​ ​เพราะ​มีอีกหลายอย่างที่คุณ​ต้อง​ฟันฝ่าอุปสรรคร่วม​กัน

17. ถ้า​มีปัญหา​ใน​ชีวิตคู่ ​ควร​ช่วย​กัน​แก้​ไข​ ​โดย​เฉพาะปัญหา​ใหญ่ๆ​ ​อย่าตัดสินใจคนเดียว

18. หยุดชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่​ ​เป็น​เจ้า​แม่​ ​เสียที​เถอะ

19. หวาน​ใส่​กัน​เรื่อยๆ​ เช่น​ ​อย่าลืมกระซิบคำ​พูดแสนเซ็กซี่​ให้​เขา​ฟัง, จูงมือ​กัน​ยามเดินข้ามถนน​ ​หรือ​แม้​แต่บอก​เขา​ว่า​ ​เขา​พิชิตใจคุณ​ได้​อย่างไร​

รัก​จะ​อยู่​ด้วย​กัน​ก็​ต้อง​แบบนี้​แหละ

Heute waren schon 8 Besucher (56 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=