vipassana - พระดูหมอผจญมาร
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

พระดูหมอผจญมาร

เพราะหลายครั้งหลายหน หลายสถานที่ ญาติโยมพยายามและขอร้องให้ข้าพเจ้าดูหมอ ทำนายชาตาราศี ให้ทุกแห่ง ทำให้เกิดความอยากลอง จึงได้ใช้วิชาดูลายมือที่พอเรียนจากตำรามาบ้าง วิชาดูราศีจากตำรา ประกอบการทำนาย พอข้าพเจ้าดูทำนายชาตาราศีให้ใครๆ ใครๆ ก็ลือกันไปว่า ท่านดูแม่นนะ รางวัลของข้าพเจ้าคือ

 

๑. ข้าพเจ้าแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน

๒. ข้าพเจ้าต้องอยู่กับสาวแก่ สาวเล็ก สาวใหญ่ สาวหม้าย สาวสวย สาวเอ๊าะๆ เป็นจำนวนมาก เพราะหมอดู

กับผู้หญิงถูกกัน โดยเฉพาะกับพระหนุ่มอย่างข้าพเจ้า

๓. การดูหมอต้องดูหน้า ดูตา ดูอวัยวะของเธอประกอบการทำนาย เพราะข้าพเจ้าชำนาญในตำราดูราศี

ลักษณะรูปร่างใบหน้า เมื่อดูลักษณะของหญิงบ่อย ๆ อสุภะกรรมฐานก็ไม่เกิด ก็เกิด สุภะ สวยหนอ !

งามหนอ! นมโตหนอ! ก้นใหญ่หนอ! เกิดขึ้น ราคะกิเลสก็เกิดขึ้น ความอยากเสพกามก็เกิดตามมา พอความ

อยากเสพเกิด ก็อยากสึก ลาสิกขา ไปหาเมีย สร้างครอบครัว สร้างบ้านสร้างเมือง สร้างวัฏสงสาร

๔. การดูหมอ ทำนายชาตาราศี ทำให้เกิดลาภสักการะ ชื่อเสียง เกียรติ ทำให้พระธุดงค์เกิดความโลภ

ความหลงตน หลงตัวเองเกิดขึ้น

๕. การดูหมอ ทำให้ไม่มีเวลาดูตน แลตน ชำระตน ทำลายกิเลสตน จนกิเลสก็งอกงามขึ้นมาแทน เมื่อกิเลส

เกิดมากเข้าก็เกิดศีลวิบัติ

๖. การดูหมอ ทำนายชาตาราศี เป็นการพูด การคุยแต่เรื่องโลกๆ เรื่องโลกียะ เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ

กาม อำนาจ วาสนา บารมี บริวาร เมื่อพระธุดงค์พูดแต่เรื่องโลกียะ เรื่องโลก ๆ บ่อย ๆ ในที่สุดธรรมะ

โลกุตตระก็จะไม่เหลือในจิตใจ แล้วในที่สุดก็ถูกโลกียะดูดให้ออกจากการเป็นพระ ไปเป็นคฤหัสถ์ ผู้ครอง

เรือนในที่สุด

๗. การดูหมอ พระบางรูปรู้ไม่จริง เรียนไม่จริง จำได้ไม่จริง แล้วก็โมเม ทำนายไปตามแต่ใจจะคิด จะพูดเป็น

การโกหก พูดเท็จ มุสาวาท ผิดศีล หลอกลวงชาวโลกให้เข้าใจผิด จนต้องลาสิกขาในที่สุด หรือเป็น

มหาโจรปล้นพระศาสนา เพราะศีลวิบัติแล้วไม่ยอมลาสิกขา
อาชีพดูหมอทำนายชะตาราศี ขอให้เป็นอาชีพของคฤหัสถ์ ฆราวาสเถิด พระเราอย่าไปเรียนเลย ติดวัฏสงสารเสียเวลาการบำเพ็ญเพื่อนิพพานเปล่าๆ

Heute waren schon 8 Besucher (40 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=