vipassana - ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

พระไตรปิฎกฉับบเสียงอ่าน (มหาจุฬาลงกรณ์)พระวินัยปิฎก
    พระสุตตันตปิฎก    พระอภิธรรมปิฎก คลิกฟังคำสอนของพ่อ
คำสอนของพ่อ
จากหนังสือเรื่อง คำสอนของพ่อ
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
คลิกฟังหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
ผลงานของ อาจารย์วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
คลิกฟังการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
การศึกษา เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
คลิกฟังพระเวสสันดร
พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
ผลงานของ ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
ให้เสียงโดย คณะละครรังสิมันต์
ด้วยอภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
คลิกฟังบนเส้นทางสีขาว
บนเส้นทางสีขาว
ผลงานของ อาจารย์วศิน อินทสระ
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย
คลิกฟังบทพิจารณาก่อนตาย
บทพิจารณาตายก่อนตาย
โดย พระไพศาล วิสาโล

จิต คือ พุทธะ
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ให้เสียงโดย อริยาภรณ์ สิทธิธรรมพิชัย

วิมุตติมรรค
โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล

ข้อมูลจาก http://www.dhamaforlife.com


มหาปรินิพพานสูตร
จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล
     
01   เจริญสติทำไม ... เพื่ออะไร
02  เคลื่อนไหวคราใด ให้รู้สึกตัว
03  การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
04  ทำเล่นๆ แต่ดับทุกข์ได้จริง
05  ธรรมะกำมือเดียว
06  อาหารใจ
07  สติเกิดขึ้นที่ไหน ธรรมะเกิดขึ้นที่นั่น
08  ทำให้เป็น
09  บัณฑิตย่อมฝึกตน
10  สติปัญญาคือทรัพย์ภายใน
11  การสอบอารมณ์
12  โรงงานฝึกใจ
13  เวลาดี ที่ปัจจุบัน
14   มีทุกข์อย่าทิ้งธรรม
15  จิตหลุดพ้นแล้ว ญาณย่อมเกิดขึ้น
16   รู้จักตน เมื่อเห็นความไม่มีตัวตน
17   ทางที่ไม่ใช่ทาง
18   แด่คุณครูด้วยดวงใจ
19   ที่พึ่งอันเกษม
20   มารู้จักตัวเอง
21   สติเต็มรอบจะเกิดภาวะที่ดู
22   ยิ่งทำยิ่งง่าย
23   เปลี่ยนความทุกข์ เป็นปัญญา
24   ทำใจได้ไม่ทุกข์ตลอดกาล
25   บังเกอร์ชีวิต
26   อิ่มอร่อย ด้วยสติ
27   หลักการเจริญสติ
28   ชีวิตใหม่เป็นพรอันประเสริฐ
29   รู้ทิ้ง รู้ตัดและรู้วาง
30   การวางใจให้รู้เฉยๆ
31   ขยันคิด เปลี่ยนเป็น ขยันรู้
32  เ ทคนิคเพื่อการต่อเนื่อง
33   อุบายคลายเครียด
34   เรื่องสำคัญ แต่ไม่ด่วน

35   จิตตก อย่าตกใจ
36   ความรู้ตัว ทำให้รู้ธรรม
37   ผู้ไม่มีหวัง
38   ลาด้วยรัก
     
01   เกริ่นนำ/คำนำ
02  ทางพ้นทุกข์เล่ม๑
03  หลักการภาวนา
04  ทุกอย่างในโลกคือธรรมะ
05  จุดมุ่งหมายของการปฎิบัติธรรม
06  ต้นข้าวสอนให้เห็นธาตุ๔
07  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
08  คำอธิบายท้ายเล่ม ๑
09  จงเข้าใจความเป็นจริง
10  จงเข้าใจให้ถูกต้อง
11  สติปัฎฐานสี่คืออะไร
12  สมาธิ ... คือ
13   ทบทวนมรรค๘
14   ท้ายเล่ม ๒
15   ทางสายกลาง ... เกิดที่ไหน
16   ปัญญาการพิจารณา
17   จงฟังหูไว้หู
18   ปรกติภายนอก..อิสระภายใน
19   ทำลาย...หรือรักษา
20   สรุป...ท้ายเล่ม
 
ข้อมูลจาก http://www.kanlayanatam.com
     
คลิกฟังไม่เอาน่าอย่าซีเรียส 1
" ไม่เอาน่าอย่าซีเรียส "
สร้างสรร จัดทำ และให้เสียงโดย
นวพร สุปิงคลัด
แผ่นที่ 1
แผ่นที่ 2

ข้อมูลจาก http://www.dhamaforlife.com
คลิกฟังไม่เอาน่าอย่าซีเรียส 2

หลากหลายลีลา ภาษาธรรมะ
จากการสร้างสรรของเด็กๆ

รวมภาษิตไทยสอนใจ
ให้เสียงน่ารักน่าฟังโดยเด็กวัยประถ
 

Heute waren schon 8 Besucher (127 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=