vipassana - ฟังบทสวดมนต์
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

ขอเชิญรับฟังการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล ป้องกันภัยวิบัติ


นะโม ๘ ( นะโม อะระหะโต )
สวดนอบน้อมพระรัตนตรัย
มงคลสูตร ( อะเสวะนา )
ทำให้เกิดศิริมงคล
รัตนสูตร ( ยัง กิญจิ )
ทำให้โรคภัยไม่เบียดเบียน
กรณียเมตตสูตร
ทำให้ภูตผีปีศาจไม่มารบกวน
ขันธปริตร ( วิรูปักเข )
ป้องกันจากสัตว์มีพิษต่างๆ
วัฏฏกปริตร ( อัตถิโลเก )
คาถานกคุ่มป้องกันไฟไหม้
อภยปริตร ( ยันทุนนิมิตตัง)
สวดก่อนนอนทำให้ไม่ฝันร้าย
โพชฌังคปริตร (โพชฌังโค )
สวดต่อายุคนป่วย
อาฎานาฏิยปริตร (วิปัสสิส)
พ้นโรคพ้นภัยยักษ์ผีปีศาจคุ้มครอง
อิติปิโส
คุณของพระรัตนตรัย
โมรปริตร (คาถานกยูงทอง)
แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง
อังคุลิมาลปริตร
ทำให้คลอดลูกง่าย
มงคลจักรวาลใหญ่
คุ้มภัยครอบจักรวาล อายุยืน
อุณหิสสะวิชะยะคาถา
แคล้วคลาดจากภัยมรณะ อายุยืนยาว
คาถาพาหุงฯ
ทำให้เกิดโชคและชัยชนะ
ธรรมจักร (ย่อ)
สวดฉลองวันเกิด
คาถายอดพระไตรปีฎก
ป้องกันภัย เกิดโชคลาภ
ขอเชิญสวดมนต์ประจำวันเกิดของตัวเอง (อานิสงส์ : พระคุ้มครอง มั่งมีศรีสุข)
สวดนพพระเคราะห์นอกใน
(สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา)
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
ทำให้เกิดสิริมงคลแก่ผ้สวดทุกวัน
คาถาเงินล้าน
ค้าขายรวยเงินไหลมาเทมา
ชัยปริตร
สวดทำให้เกิดชัยชนะ
กรวดน้ำแบบสั้น
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย
X
X
x
วันมาฆบูชา
คำสมาทานพระกรรมฐาน
โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คำสมาทานพระกรรมฐาน
โดยคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
คำอุทิศส่วนกุศล
โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
บ ท เ พ ล ง เ กี่ ย ว กั บ พ ร ะ พิ ฆ เ ณ ศ
x
บ ท ส ว ด ต่ อ ไ ป นี้ ส า ม า ร ถ ฟั ง ด้ ว ย เ น ต ค ว า ม เ ร็ ว สู ง
x
x
x
x
x
x
x
 
มหาเวสสันดรชาดก แหล่ทำนองอิสาน โดย พระอาจารย์สุริยา ธัมมวังโส
 รายละเอียด
บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตร"
คลิกฟัง !
: "มหาเวสสันดรชาดก" แหล่ทำนองอิสาน
: เทศน์มหาชาติ
: "โพชฌังคปริตร"
: บทสวดองคุลีมาลย์ ๒ คลิกขวา เลือก Save Target As...

พระคาถาชินบัญชร
ฟังเสียงสวด "พุทธัง สรณัง คัทฉามิ" ทำนองอินเดีย ...
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
: พระคาถาชินบัญชร
: พุทธัง สรณัง คัทฉามิ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: ศีล ๕ ทำนองอินเดีย คลิกขวา เลือก Save Target As...
: สมาทานศีล ๘ คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
บทเพลงเจริญอัปปมัญญา - สวดแผ่เมตตา
คลิกฟัง !
: บทแผ่เมตตาิ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดองคุลีมาลย์ ๑ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดเจริญอัปปมัญญา คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดเจริญพุทธมนต์ คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
: บทสวดชัยมงคลคาถา คลิกขวา เลือก Save Target As... :
: ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดบูชาดวงชะตา คลิกขวา เลือก Save Target As...
: มงคลจักรวาฬใหญ่ คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
: บูชาพระสยามเทวาธิราช คลิกขวา เลือก Save Target As...
: ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทอนุโมทนาวิถี คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดธรรมจักร คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
: บทอราธนาพระธรรม คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทอราธนาพระปริตร คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดทำวัตรเช้า คลิกขวา เลือก Save Target As...
: บทสวดทำวัตรเย็น คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิ๊กฟัง...
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
: บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: สวดมนต์เพื่อสุขภาพ ๑ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: สวดมนต์เพื่อสุขภาพ ๒ คลิกขวา เลือก Save Target As...
: สวดมนต์เพื่อการปฏิบัติธรรม
คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
VDO Clips บทสวดมนต์ "โพชฌังคปริตรเฉลิมพระเกียรติ"
 คลิกฟัง....
คลิ๊กฟัง...
: สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
คลิกขวา เลือก Save Target As...
: "โพชฌงค์เฉลิมพระเกียรติ"
: เสียงสวดมนต์
"มหาสมัยสูตร"
: บทสวดทำนองสรภัญญะ
โดย สนช. คลิกขวา เลือก Save Target As...

คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
คลิกฟัง !
พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน
: แบบฝึกหัด วิธีบรรพชาและอุปสมบท (ขานนาค)
: เสียงบรรยาย โดย อำรุง เกาไศยานนท์
: สวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีย์
โดย คณะสงฆ์วัดมหาธาตุฯ
: พุทธโอวาท ๓ เดือนก่อนปรินิพพาน
โดย พุทธสมาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร


 ทำวัตรเช้าแปล
 ทำวัตรเย็นแปล
 ไตรสรณคมน์
 ชุมนุมเทวดา
 พาหุงฯ
 มหาการุณิโกฯ
 ภะวะตุ สัพฯ
 ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
 ธัมจักกัปปวัตนสูตร
 บทสวดมนต์สรภัญญะ
 รัตนสูตร
 กรณียเมตตสูตร
 ขันธปริตร
 วัฏฏกปริตร
 อภยปริตร
 โพชฌังคปริตร
 อาฎานาฏิยปริตร
 โมรปริตร
 อังคุลิมาลปริตร
 โอสถปริตร
 ชินบัญชร
 เมตตา (บาลี)
 เมตตา (อังกฤษ)
 เมตตา (ไทย)
 บทอุปปาตะสันติ

 เพลงพาหุงฯ
 พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์
 ธิเบต
 มหากรุณาธารณีสูตร
 เอี๊ยะ ซือ ซิม จิ่ว
 บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรย์ประกาศ
 ไตรสรณคมน์ (อินเดีย)
 มงคลสูตร (อินเดีย)
 ธัมจักกัปปวัตนสูตร (อินเดีย)


ฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์ ฯลฯ

  • ฟังเสียงสวดมนต์

มีลิงค์ไปไหนต่อไหนเยอะเลย (ร่วม 100 ไฟล์เสียง)

(Original Versions)

ทำวัตรเช้าแปล

ทำวัตรเย็นแปล

บทสวดมนต์พิเศษ

ทำวัตรเช้าแม่ชี

ทำวัตรเย็นแม่ชี

ทำวัตรเช้า – เย็น วัดท่าซุง

บทสวดมนต์สรภัญญะ

เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี

รวมเสียงสวดมนต์ ฯลฯ โดยท่านพุทธทาส (เกือบ 100 ไฟล์)

เสียงสวดพระมาลัย
เสียงสวดพระมาลัย(ต่อ)

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดบวรนิเวศวิหาร

เสียงสวดพระคาถาชินบัญชร

เสียงสวดบทพาหุงมหากา หรือพุทธชัยมงคลคาถา

ธรรมจักรแปล

เพลงสวดบทพระโพธิสัตว์กวนอิม

เพลงสวดพุทธังสรณัง (เยือกเย็นมาก)

เพลงไตรสรณคมน์ (สงบมาก)1. บทบูชาพระรัตนตรัย

- บาลี

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา
พุทฺธํฺ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
ธมฺมํ นมสฺสามิ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สงฺฆํ นมามิ

- อ่าน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

- แปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์
หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาค
:พระพธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
:พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

 
2 . บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม ตสสฺ ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ทวน ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 
3. บทพระพุทธคุณ
- บาลี

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

- อ่าน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

- แปล

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ(ความรู้และความประพฤติ)
เสด็จไปดี(คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

- บทพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

  องค์ใดพระสัมพุทธ
ตัดมูลกิเลสมาร
  หนึ่งนัยพระทัยท่าน
ราคี บ พันพัว
  องค์ใดประกอบด้วย
โปรดหมู่ประชากร
  ชี้ทางบรรเทาทุกข์
ชี้ทางพระนฤพาน
  พร้อมเบญจพิธจัก-
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล
  กำจัดน้ำใจหยาบ
สัตว์โลกได้พึ่งพิง
  ข้าฯ ขอประณตน้อม
สัมพุทธการุญ-
สุวิสุทธสันดาน
บ มิหม่นมิหมองมัว
ก็เบิกบานคือดอกบัว
สุวคนธกำจร
พระกรุณาดังสาคร
มละโอฆกันดาร
และชี้สุขเกษมศานต์
อันพ้นโศกวิโยคภัย
ษุจรัสวิมลใส
ก็เจนจบประจักษ์จริง
สันดานบาปแห่งชายหญิง
มละบาปพำเพ็ญบุญ
ศิระเกล้าบังคมคุณ
ญภาพนั้นนิรันดรฯ
 
 
4. บทพระธรรมคุณ
- บาลี

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ

- อ่าน

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฺฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

- แปล

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้...

- บทพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

  ธรรมะคือคุณากร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
  แห่งองค์พระศาสดาจารย์
สว่างกระจ่างใจมล
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
  สมญาโลกอุดรพิศดาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
  อีกธรรมต้นทางครรไล
ปฏิบัติปฏิยัติเป็นสอง
  คือทางดำเนินดุจคลอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
  ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์
ด้วยจิตและกายวาจาฯ
ส่วนชอบสาคร

ส่องสัตว์สันดาน

เป็นแปดพึงยล

อันลึกโอฬาร

นามขนานขานไข

ให้ล่วงลุปอง

นบธรรมจำนง
 
5. บทพระสังฆคุณ

- บาลี

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย
อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ

- อ่าน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

- แปล

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

- บทพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

  สงฆ์ใดสาวกศาสดา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-
ระงับและดับทุกข์ภัย
  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
สะอาดและปราศมัวหมอง
  เหินห่างทางข้าศึกปอง
ด้วยกายและวาจาใจ
  เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-
และเกิดพิบูลย์พูนผล
  สมญาเอารสทศพล
อเนกจะนับเหลือตรา
  ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา-
นุคุณประดุจรำพัน
  ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์
อุดมดิเรกนิรัติศัย
  จงช่วยขจัดโพยภัย
จงดับและกลับเสื่อมสูญฯ
รับปฏิบัติมา

ลุทางที่อัน

ปัญญาผ่องใส

บ มิลำพอง

ศาลแด่โลกัย

มีคุณอนนต์

พกทรงคุณา-

พระไตรรัตน์อัน

 อันตรายใดใด
 
6. บทชยสิทธิคาถา

- บาลี

พาหํุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ คฺรีเมขลํ
อุทิตโฆรสเสนมารํ ทานาทิธมฺมวธินา ชิตฺวา
มุนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ

- อ่าน

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง
อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวะธินา ชิตะฺวา
มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง

- แปล

สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นจอมของนักปราชญ์
ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนา ซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพัน
มีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือ ขี่ช้างคีรีเมขล์ ส่งเสียงสนั่นน่ากลัว
ด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้น และด้วยเดชาของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

- บทชยสิทธิคาถา (ทำนองสรภัญญะ)

   ปางเมื่อพระองค์ประระมะพุท-
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา
   ขุนมารสหัสสะพหุพา-
ขี่คีรีเมขะละประทัง
   แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์
รุมพลพหลพยุหปาน
   หวังเพื่อผจญวะระมุนิน-
พระปราบพหลพยุหะมา
   ด้วยเดชะองค์พระทศพล
ทานาธิธรรมะวิธิกูล
   ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา
ขอจงนิกรพละสยาม
   ถึงแม้จะมีอริวิเศษ
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ
ธะวิสุทธะศาสดา
ธิ ณ โพธิบัลลังก์
หุวิชาวิชิตขลัง
คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
กละคิดจะรอนราญ
พระสมุทรทะนองมา
ทะสุชินะราชา
ระมะเลืองมะลายสูญ
สุวิมละไพบูลย์
ชนะน้อมมโนตาม
และนมามิองค์สาม
ชยะสิทธิทุกวาร
พละเดชะเทียมมาร
อริแม้นมุนินทรฯ

Heute waren schon 8 Besucher (32 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=