vipassana - เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

 

           สาระธรรม
1. มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
2. อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์
3. อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน
4. อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ
5. อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
6. โทษของการละเมิดศีล ๕
7. จิต คือ พุทธะ
8. ดูมันเถียงพระ
9. คิด แบบไม่คิด โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
10. การกำหนดรู้นิวรณ์
11. อุปกิเลส 16
12. พุทธคุณ ๙
13. อธิษฐานจิต
14. เปรียบเทียบ มนุษย์ สวรรค์ และ อบาย
15. เหตุที่มนุษย์มีสภาพแตกต่างกัน
16. เทวภูมิ ๖
17. ธรรมคุณ ๖
18. พรหมจรรย์ในศาสนา
19. ตายแล้วไปไหน
20. เหตุที่เราฝัน
21. วิธีละความโกรธ
22. การทนต่อความลำบาก
23. อารมณ์ขันของท่านพุทธทาส
24. พุทธเจดีย
25. จาคานุสต
26. มรณสติ
27. เทวตานุสต
28. นอนอย่างไรจึงเรียก “สีหไสยาสน์”

29, สังฆคุณ ๙

30. สีลานุสติ
31. สังฆานุสติ
32. สัจจาธิษฐานวันวิสาขบูชา
33. ศรัทธา
34. ให้อภัย
35. งามอย่างแท้จริง
36 .อาสาฬหบูชาวันแห่งชัยชนะของมนุษย์
37. อุปสมานุสติ
38. คนเจ็บไข้ ผู้โชคดี
39. สิกขา สิกขาบท ลาสิกขา
40. ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
41. บุญ ๑๐ วิธี
42. ไม่ต้องสละเงินก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
43. เพียรสร้างความดี
44. เสียงกระซิบสู่ดวงใจ
45. พระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดา
46. สังโยชน์ ๑๐ และอนุสัย ๗
47. อบายมุข ช่องทางของความเสื่อม
48. เพียรรักษาความดี
49. กฏแห่งกรรม จากชีวิตจริงของหลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบูราจารย์)
50. อนุสาสนีย์ปาฏิหารย์ คำสอนของพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
51. โอวาทของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
52, โอวาท ของ ท่านพระธมฺมมวิตกฺโก วัดพระเทพศิรนทราวาส
53. อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช
54. วิปัสสนูปกิเลส
55. ถั่วในมือลิง
56. ทานในพระปรมัตถ์ 6 ประเภท
57. การประเคนสิ่งของแก่พระภิกษุ
58. การทำบุญกับคนพิการ
59. วิบัติ 4 ประการที่เกิดขึ้นจาก การทำบุญไม่ถูกวิธี
60. ผู้ต้องธรณีสูบในพุทธประวัติ
61. จิตตานุภาพ
62. ข้อปฏิบัติเพื่อความมีอายุยืน
63. บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน
64. อานิสงส์ของการสวดมนต์
65. วิธีการสวดมนต์
66. โอวาทหลวงปู่พุทธะอิสระ
67. อานิสงส์จะเกิดผลต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติเท่านั้น
68. อานิสงค์ ของการสร้างบุญบารมี ( ทาน, ศีล, ภาวนา )
69. เรื่อง..พระองค์ที่ ๑๐
70. ทำดีได้ชั่วฉันใด
71. ธุดงค์ ๑๓
72. พละ ๕ (อินทรีย์พละ ๕)
73. "โอวาทธรรม"
74. คน ๔ เหล่า
75. ต้องการ : ไม่ต้องการ
76. วาจาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้
77. บารมี ๑๐
78. ปรัชญาชีวิตและการรู้แจ้ง
79. ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)
80. ธรรมโอวาทเพื่อพระนิพพาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)
81. ชีวิตเสรี-จิตอิสระจึงไร้ทุกข์
82. สุเมธดาบสใคร่ครวญธรรม
83. ตายไม่สูญ..แล้วไปไหน
84. พุทธภาษิต เกี่ยวกับชีวิตและความตาย
85. อภัยทาน
86. ลักษณะของคนที่น่ารัก
87. เมตตาเป็นยารักษาใจ
88. รู้แล้วไม่ยึดติด
89. เหตุแห่งความรัก
90. พระอานนท์ถูกสงฆ์ปรับอาบัติ
91. ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะ
92. เงินและทองเป็นมลทินของภิกษุ
93. อกุศลกรรมบท ๑๐
94. สิ่งที่เสริมสร้างความสนิทสนมในชุมชน (ชยฺสาโร ภิกขุ)
95. สุขหนอ (ชยสาโร ภิกขุ)
96. รางวัลที่1
97. HOW TO SEEK HAPPINESS IN AN EASY AND EFFECTIVE WAY
98. ธรรมะเป็นอาวุธสำคัญ
99. ธรรมะของพระครูญาณวิศิษฐ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)
100. เหลือแค่ 3 นาท
101. ธัมมวโรวาท
102 โอวาท ท่านปรมาจารย์ ตักม้อ
103 หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา โดย พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
104 คติธรรม ท่านพ่อลี
105 เอาให้และ ให้เอา
106 ของฝากจาก พระอาจารย์มหาเหล็ก จนฺทสีโก
107 เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์“ ชีวิตนี้มีแต่สุข ”
108 ธรรม...อันเป็นนิรันดร์ (พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร) อรัญวาสีภิกข
109 บันทึกธรรมจากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)
110 ความสงบอย่างยิ่ง คือการดำรงอยู่เหนือกาลเวลา
111 คิดให้รู้จักพอ และ การทำดีต้องไม่มีพอ
112 สุนทรพจน์ของสตีฟ จ็อบส์
113 ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
114 วิธีเอาชนะความขี้เกียจ
115 เชื่อว่าไม่ตาย
 

 

Counter 

http://www.kanlayanatam.com/

 
Heute waren schon 8 Besucher (60 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=