vipassana - ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  หน้าแรก
  ศูนย์พิทักษ์ศาสนา
  พุทธประวัติ
  พระอรหันต์
  พระอริยบุคคล
  พระไตรปิฎก
  ศาสนาในโลก
  ศาสนาพุทธ
  ภิกษุ-สมณะ
  การปกครองสงฆ์ไทย
  พระศรีอาริย์โพธิสัตว์
  นรก
  18 อภิญญา
  19 กฎแห่งกรรม
  19.1 กฏแห่งกรรม
  20 แก้ กรรมเก่า
  21 วิบากกรรม
  22 ผลกรรมเมื่อผิดศีล 5
  23 ลดกรรม 45
  24.1 คู่กรรม คู่บารมี
  Titel der neuen Seite
  28 กรรมฆ่าตัวตาย
  กรรมให้ผลอย่างไร ?
  เหตุให้กะเทย
  อาถรรพ์สวาท
  31 กรรมเก่ากรรมใหม่
  กรรมบท 10
  34 อกุศลกรรม 10
  กิเลส1500ตัณหา108
  35 ความตาย
  เยี่ยมเมืองนรก
  38 โอปปาติกะ
  43 ตายจะไปเกิดที่ไหน
  สวรรค์
  คนเหนือดวง
  บุญ
  บำเพ็ญ วิปัสนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน
  ญาณ 16
  อสุภกรรมฐาน
  Home
  กรรมฐานแก้กรรม
  ธรรมที่อุปการะสมาธิ
  วิธีเจริญภาวนา
  วิริยบารมี ,ปัญญา
  63 มโนมยิทธิ
  65 วิปัสสนูปกิเลส
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  69 ศีล 5 . 8 .10. 227
  ศีล 5 แบบละอียด
  9.3 ศีล พระธุดงค์
  มงคลสูตร ๑๐
  อานาปานสติ
  มงคล ๓๘ ประการ
  พฺรหฺมจริยญฺจ
  มรรคมีองค์ 8
  สังโยชน์ ๑๐
  สติปัฎฐาน ๔
  ปฏิจจสมุปบาท
  วิชชาจรณสัมปันโน
  จิตประภัสสร
  ฟัง หลวงปู่มั่น
  ฟัง พระโชดกญาณ
  ฟัง หลวงพ่อชา
  ฟัง หลวงพ่อพุธฐานิโย
  ฟัง หลวงพ่อจรัญ
  ฟัง หลวงปู่เณรคำ
  ฟัง พระพรหมคุณา
  ฟัง หลวงปู่พุทธะ
  ฟัง สมภพโชติปัญโญ
  ฟัง พระมหา วชิรเมธี
  ฟัง ดร.สนอง วรอุไร
  ฟัง แม่ชีทศพร
  เกิดมาทำไม
  ติดต่อโลกวิญญาณ
  หลวงปู่แหวน แผ่เมตตา
  หลวงพ่อปาน
  พุทธสุภาษิต ร้อยผกา
  เปรียบศาสนา
  เตือนสติผู้ปฏิบัติ
  พระดูหมอผจญมาร
  หนีบาป
  บริจาคเลือด
  ขยะในใจ
  วิวาห์ ทารุณ
  วิธีช่วยคนใกล้ตาย
  หลวงพ่อวิโมกข์
  การประเคน
  การจุดธูปบูชา
  การแผ่เมตตา
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่
  คุณบิดา-มารดา
  วิธีกราบ
  อธิษฐาน
  แด่เธอผู้มาใหม่
  แขวนพระเพื่ออะไร
  เลือกเกิดได้จริง
  ทำนายฝัน
  พระเจ้าทำนายฝัน
  เสียงธรรมะ
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
  นิทานธรรมะ
  ฟังเสียง หนังสือ
  ฟัง นิทานอีสป
  ละครเสียงอิงธรรม
  เสียง อ่านหนังสือ
  เสียง ทางสายเอก
  หนังสือธรรมะ
  ฟังบทสวดมนต์
  เทศน์มหาชาติ
  เพลงสร้างสรรค์
  สารบัญคำสอน
  เรื่องจริงอิงนิทาน ลี้ลับ
  แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
  แนะนำ วิธีป้องกัน โรค
  F 1 บำบัดความเครียด
  F 2 ความวิตกกังวล
  F 3 วิธีรักษา โรคต่างๆ
  F 4 ตรวจสุขภาพผู้หญิง
  F 5 มะเร็ง
  F 6 ทำแท้งเถื่อน
  F 7 เป็นภูมิแพ้
  F 8 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  ข่าว บันเทิง
  M 1 ดูทีวีออนไลน์
  M 2 ฟังวิทยุ
  M 3 หนังสือพิมพ์วันนี้
  M 4 หอ มรดกไทย
  M 6 ที่สุดของโลก
  M7 เรื่องน่ารู้
  M 9 ตอบ-อ่าน
  M 10 ดูดวง..
  M 11 ฮวงจุ้ย จีน
  ค้นหา ข้อมูลช่วยเหลือ
  S 1 ท่องเที่ยวไทย
  S 2.1 สถานีขนส่ง - Bahnhof
  S 2.2 GPS
  S 4 เวลา อากาศ โลก
  S 5 กงสุลใหญ่
  S 6 เว็บไซต์สำคัญ
  วัดไทยในต่างแดน
  S 8 ราคาเงินยูโรวันนี้
  S 9 ราคาทองคำวันนี้
  S 10 แปล 35 ภาษาไทย
  S 11 บอกบุญ ทำบุญ
  D 1 Informationen Thailand
  D 2 Buddha
  D 4 Super foto
  Z 1 Clip คำขัน
  Z 2 Clip นิทานธรรมะ
  Z 4 Clip เรื่องจริง
  Clip กรรมลิขิต
  Z 6 Clip หนัง Kino
  การใช้ชีวิตคู่
  เกมส์คุณหนู
  "สุข" แม้ในยาม เศร้า
  ธรรมะเพื่อชีวิต เสียงอ่าน
  รวมบทความธรรมะ
  ค่าน้ำนม
  ฟังเสียงสวดมนต์
  ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
  Kontakt

พระศากยมุนี พระพุทธเจ้า พระพุทธรูปองค์นี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พระพุทธรูปองค์นี้ บางท่านจึงเรียกว่าเป็น "พระพุทธรูปปางทรมานพญามหาชมพูบดี

พระศรีศากยมุนี หล่อด้วยสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรางคารของรัชการที่ ๘ อยู่ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ

พระ พุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ พระทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งประเพณีสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรรมมหาวิหาร เชียงใหม่                              

พระ พุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ศิลปะขนมต้ม สกุลช่างนครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่ที่หอพระพุทธสิหิงค์

พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพระเยาและประชาชนชาวเหนือ ประดิษฐานในพระอโบสถวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา                              

พระ เจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานี สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อยู่ในวิหารวัดมหาวนาราม จ. อุบลราชธานี                              

พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อยู่ในวิหารพระมงคลบพิตรทิศตะวันตก พระราชวังโบราณ          

หลวง พ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม เป็น ๑ ใน ๕ ของพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พระ พุทธชินราชจำลอง ใต้ฐานบัลลังก์ เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก.ม.ท.

หลวง พ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตร มีพุทธลักษณะงดงาม ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ วัดท่าหลวง

พระ ร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม ด้านหลังบรรจุพระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเร่อนแก้ว ในวิหารทิศเหนือขององค์ประฐมเจดีย์

หลวง พ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ปางป่าเลไลยก์ ศิลปะผสมหลายยุคสมัย เช่นอู่ทอง สุโขทัยและอยุธยา อยู่ในวิหาร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร                             

พระ พุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต ชำปอกง เป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั้วไปในกรุงเทพ อยู่ในวิหารวัดกัลยามิตร กรุงเทพ                                                                

"พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงามองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา                                                                                  

"พระพุทธชินราช                                                                                                                                                                                                                                                     

พระพุทธรูปสำคัญของไทย       พระพุทธรูป

      พระอริยสงฆ์เจ้า                พระมหากษัตริย์ไทย

     ปิดหน้านี้

 

  


คุยกันก่อน
คำสมาทานพระกรรมฐาน
ตายแล้วไปไหน
พระคาถาต่าง ๆ
บทสวดต่าง ๆ
อิริยาบถนักปฏิบัติ
กฎการปฏิบัติกรรมฐาน
มหาสติปัฏฐานสี่
พระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสี่
อานาปานุสสติกรรมฐาน
สีของจิต
ฌาน,สมาบัติ
อรูปฌาน ๔
วิปัสสนาญาณ
ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
อารมณ์ขันของหลวงพ่อ
พุทธพยากรณ์
หลวงพ่อตอบปัญหาเรื่องศีล
ตอบปัญหาเรื่องการปฏิบัติ
ตอบปัญหาเรื่องพระนิพพานและอานิสงส์
การฝึกมโนมยิทธิ
กระโถนข้างธรรมาสน์
พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
อนัตตลักขณสูตร
โอวาทหลวงพ่อวันนี้

แบบทดสอบ
พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร
การสร้างบุญบารมี
พุทธภาษิต
อัลบั้มพระอริยะ
บูชาพระ

มีอะไรใหม่ ๆ ในเว็บ

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
สวดชินบัญชร
เพลงชินบัญชรแปล
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
อาราธนาพระรัตนตรัย
สมาทานพระกรรมฐาน
สมาทานศีล ๘
คาถาเงินล้าน
ขอขมาพระรัตนตรัย
อุทิศส่วนกุศล
ชุมนุมเทวดา
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
อานาปานานุสสติ
ฟังสวดมนต์และธรรม
ฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อ
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พุทธประวัติ
วันสำคัญทางศาสนา
เว็บบอร์ด
เซ็นต์สมุดเยี่ยม
ดูสมุดเยี่ยม

เมื่อวางเม้าส์จะมีคำอธิบายโดยย่อ เมื่อคลิกเข้าไปจะมีคำอธิบายโดยละเอียดพอประมาณ

อสุภ 10 | นิวรณ์ 5 | บารมี 10 | สังโยชน์ 10 | จริต 6 | กสิณ 10 | อนุสสติ 10 | พรหมวิหาร 4 | อิทธิบาท 4 | ศีล |

คำกล่าวจากเว็บ
พุทธประวัติ - ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานพร้อมภาพประกอบ
Google
                  เว็บทั่วโลก ในLarnbuddhism.com

ค้นหาพระไตรปิฎก
อ่านพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับปฏิบัติ
ฉบับประมวลธรรม
ราคาหนังสือพระไตรปิฎก
พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ประมวลศัพท์
ศัพท์อังกฤษ-ไทย
ศัพท์ไทย-อังกฤษ
แจกซีดีธรรมะ
    อ่านกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ล่าสุด
อธิบายปริศนาคำเทศน์ของพระอริยะเจ้า: เป็นของภายนอก จริงแต่ไม่จริง (พลศักดิ์ วังวิวัฒน์)
สายกลาง (คุณรสมน)
แสงธรรมสู่ยอดดอย ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวเขา (chaosteeyui)
การให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญแตกต่างกัน (พลศักดิ์ วังวิวัฒน์)
การปฏิบัติ (คุณรสมน)
ขอเชิญร่วมพบปะพูดคุยเรื่อง "ธรรมะ" (anon)
เชิญร่วมทำบุญบูรณะยกหอระฆังเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดบางน้ำชน เขตธนบรุ กทม. (phrakru)
1 พ.ย.52 เททององค์จำลองพระประธาน,เททองระฆังสำริด และทอดกฐินสามัคคี วัดบางน้ำชน เขตธนบ (phrakru)
๓๑ ตุลาคม 2552 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้พระขอพร ๙ โต๊ะ บูชา วัดบางน้ำชน (phrakru)
ขอเชิญบูชาพระนวโกฏิเศรษฐี ปลุกเสกโดยพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมุทรสงคราม (phrakru)
ผมจะหนีกรรมเก่าพ้นไหมนี่?....ช่วยเป็นพยานให้ที (พลศักดิ์ วังวิวัฒน์)
ขอทุกท่านที่ช่วยได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวใต้ด้วยนะครับ (toggae095)
ห้ามเนื้อสัตว์ (คุณรสมน)
ขอเชิญร่วมพบปะพูดคุยเรื่อง "ธรรมะ" (anon)
ผู้ที่จะดับ (คุณรสมน)

ใครประมาท       มัวเมา       ช่างเขาเถิด
เราอย่าเกิด         เห็นงาม       ไปตามเขา
วัวใครเข้า           คอกใคร       ใช่คอกเรา
ควรจะเอา           ใจตรวจ       สำรวจตน.

แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์

 

???????


Heute waren schon 8 Besucher (81 Hits) hier!
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=